Демократичний режим це вікіпедія: Неприпустима назва — Вікіпедія

Демократія

Ніхто не народжується хорошим громадянином, жодна країна не народжується демократичною. Ці процеси продовжують розвиватися протягом всього життя. Молоді люди мають бути включені в цей процес з самого народження. Кофі Аннан

Що таке демократія?

Слово демократія походить від грецького слова «демос», що означає «народ», і «кратос», тобто влада, тому демократія може розглядатися як «влада народу»: спосіб правління, який залежить від волі народу.

Існує багато різних моделей демократичного уряду в усьому світі, тому іноді простіше зрозуміти, в чому полягає ідея демократії, ніж в чому її суть. Демократія — це не самодержавство чи диктатура, де править одна людина, і це не олігархія, де правителями є невелика частина суспільства. Щоб правильно зрозуміти, варто сказати, що демократія — це навіть не є «влада більшості», якщо це означає, що інтереси меншин ігноруються повністю. Демократія, принаймні в теорії, є уряд, що діє від імені всіх людей, відповідно до їх «волі».

Якщо демократія — це влада народу, чи є реальні демократії у світі?

Чому демократія?

Ідея демократії полягає в двох ключових принципах, які допомагають пояснити її цінність:
1.    Індивідуальна автономія: ідея, яка говорить, що ніхто не має підкорятися правилам, які нав’язані іншими. Люди повинні мати можливість контролювати своє життя (в межах розумного).
2.    Рівність: ідея, суть якої полягає в тому, що кожна людина має таку саму можливість впливати на рішення в суспільстві, у якому вона живе, як і інші члени цього суспільства.

Ці принципи є досить привабливими і вони допомагають пояснити, чому саме демократія є такою популярною. Звичайно, ми вважаємо справедливим те, що ми маємо стільки ж шансів, як й інші, на встановлення загальних правил життя!

Проблеми виникають, коли ми розглядаємо, яким чином принципи можуть бути реалізовані на практиці, тому що нам потрібен механізм для прийняття рішення, як саме вирішувати суперечливі думки.

Система демократичної влади пропонує простий механізм, адже демократія, як правило, це «влада більшості», але влада більшості може означати, що інтереси деяких людей ніколи не враховуються. Найбільш реальним способом представлення інтересів всіх людей є спосіб прийняття рішень на основі консенсусу, мета якого полягає у пошуці спільних точок зору та інтересів.

Які існують переваги та недоліки прийняття рішень на основі  консенсусу, в порівнянні з використанням принципу більшості? Яким чином приймаються рішення у вашій молодіжній групі?

Розвиток демократії

Історія походження

Стародавнім грекам приписують створення найпершої демократії, хоча були, напевно, більш ранні приклади існування примітивної демократії в інших частинах світу. Грецька модель була створена у V столітті до н. е. в місті Афіни. Серед моря автократії та олігархії, які були нормальними формами правління того часу, афінська демократія виділялась серед інших.

Однак у порівнянні з тим, як ми розуміємо демократію сьогодні, афінська модель мала дві важливі відмінності:

1. Вона мала пряму форму демократії, іншими словами: замість того, щоб обирати представників управління від імені народу, «народ» самостійно зустрічався, обговорював питання уряду, а потім реалізовував узгоджену політику.

2. Така система була можливою частково тому, що «народ» був дуже обмеженою категорією. Ті, хто міг безпосередньо брати участь — це була невелика частина населення, оскільки жінки, раби, іноземці і, звичайно, діти, були виключені. Кількість людей, які брали участь, однак, набагато більша, ніж в сучасній демократії: можливо, 50 тисяч осіб займалося безпосередньо політикою, тоді як суспільство налічувало близько 300 тисяч осіб.

Які переваги та недоліки прямої демократії?

Демократія в сучасному світі

Сьогодні існує багато різних форм демократії і демократичних країн у світі. Немає двох однакових систем і жодна із систем не може бути прийнятою як «модель». Існують президентські і парламентські демократії, федеральні або унітарні демократії; демократії, які використовують пропорційну систему голосування, і ті, які використовують мажоритарну систему; демократії, які одночасно є монархіями, і так далі.

Одна річ, яка об’єднує сучасні системи демократії і яка також відрізняє їх від стародавньої моделі, — це участь у політиці представників/представниць народу. Замість того, щоб брати участь безпосередньо у законотворчій діяльності, сучасні демократії використовують вибори, щоб вибрати представників/представниць, які будуть керувати державою від імені народу. Така система відома як представницька демократія. Вона претендує на звання «демократичної», тому що базується на основі двох принципів, зазначених вище: рівності всіх (одна людина — один голос), а також на праві кожної людини на деяку міру особистої автономії.

Що має зробити обраний представник/обрана представниця народу, щоб переконати, що він або вона є достойним представником/достойною представницею тих, хто обрав його або її?

 

Вдосконалення демократії

Люди часто говорять про країну, що вона «стає» демократією, як тільки вона починає проводити відносно вільні і відкриті вибори. Але демократія включає в себе набагато більше, ніж просто вибори, і дійсно є сенс подумати про те, що необхідно для народу, а не про інституційні структури чи структури голосування, коли ми намагаємося зрозуміти, в чому суть демократичної країни. Демократію потрібно розглядати як те, що може певною мірою бути менше або більше, аніж те, що існує або ні.

Демократичні системи можуть бути створені більш відкритими, більшою мірою відображати бажання народу, більш оперативно реагувати на ці бажання. Іншими словами, необхідно покращувати демократію, акцентуючи увагу саме на значенні «народ», долучаючи до прийняття державних рішень більше людей та вдосконалюючи інше значення демократії — «влада» або «воля», надаючи людям більше реальної влади. Боротьба за демократію протягом всієї історії зазвичай зосереджена на одному з зазначених вище елементів.

Сьогодні в більшості країн світу жінки мають право голосу, але боротьба за право голосу жінки була завершена порівняно недавно. Нова Зеландія, кажуть, є першою країною в світі, в якій ввели загальне виборче право в 1893 році, хоча тут жінкам надали право балотуватися до парламенту лише в 1919 році. Багато країн спочатку надали жінкам право голосувати, і лише через кілька років дозволили їм балотуватися на виборні посади.

Саудівська Аравія надала жінкам право голосувати на виборах лише в 2011 році.
Сьогодні навіть у розвинених демократичних державах існують й інші верстви суспільства, які зазвичай включають в себе іммігрантів/іммігранток, робочих мігрантів/мігранток, ув’язнених і дітей, яким не надається право голосу, хоча багатьом із них доводиться сплачувати податки і всі зобов’язані підкорятися законам держави, в якій вони живуть.

Ув’язнені і права голосу
Ув’язнені мають право голосу в 18 країнах Європи.
• Права ув’язнених голосувати обмежені в 20 країнах, залежно від таких речей, як термін ув’язнення або тяжкість вчиненого злочину, або виду виборів.
• У 9 європейських країнах ув’язнені не мають права голосувати взагалі.
• Право голосу ув’язнених, Фонд Бібліотеки Стандартна Примітка SN/PC/01764, останнє оновлення в 2012 році, http://www.parliament.uk/briefing- papers/SN01764

•    У справі «Херст проти Сполученого Королівства» в 2005 році Європейський суд вирішив, що універсальна заборона для ув’язнених у праві голосування у Великобританії є порушенням статті 3 Протоколу № 1 до Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка говорить, що:
«Верховні Договірні Сторони зобов’язуються проводити вільні вибори з розумною періодичністю шляхом таємного голосування в умовах, які забезпечуватимуть вільне вираження думки народу у виборі законодавчої влади».

Чи можна за певних умов  виправдати виключення певних прошарків населення з демократичного процесу?

Демократія та участь у ній

Найбільш ймовірним шляхом участі у державотворенні є голосування чи балотування на виборах і як результат — можливість стати представником /представницею від народу. Демократія, однак, — набагато глибше та ширше поняття, ніж просто голосування, існує безліч інших способів взаємодії з політикою і урядом в демократичному суспільстві. Ефективне функціонування демократії, по суті, залежить від звичайних людей, які мають використовувати різні засоби демократії, наскільки це можливо. Якщо люди голосують тільки один раз на 4 чи 5 років, або не голосують взагалі і після цього більше нічого не роблять між виборами, то уряд дійсно не можна назвати «народним». Важко сказати, що така система є демократичною.

Ви можете прочитати більш детально про шляхи участі у державотворенні в розділі про Громадянство та Участь. Ось кілька ідей, можливо, той мінімум, який може знадобитися для членів парламенту, щоб мати можливість діяти демократично:
• Будьте інформовані про те, що відбувається і що приймається в уряді «від імені народу» і, зокрема, про рішення та дії, що приймають та роблять ваші власні представники/представниці.
• Висловлюйте свої думки за допомогою ваших представників у парламенті або ЗМІ, або за допомогою груп, що працюють з конкретних питань. Без зворотного зв’язку з «народом» лідери можуть приймати рішення тільки відповідно до їх власної волі і пріоритетів.
• Якщо певне рішення видається недемократичним або спрямоване проти прав людини, або навіть коли ви просто відчуваєте, що воно є негативним, докладіть зусиль, щоб ваша думка була почута, і тоді політика може бути переглянута. Найбільш ефективний спосіб зробити це, ймовірно, шляхом об’єднання з іншими людьми, вашими однодумцями.
• Голосуйте, якщо у вас є можливість. Якщо люди не голосують, то члени уряду від народу обираються неефективно.

Ви коли-небудь брали участь в одному із цих способів (або в інших)?

Демократія і права людини

Зв’язок між правами людини і демократією глибокий і рухається у зустрічних напрямках: кожен в деякій мірі залежить від іншого, і є неповним без іншого.

Насамперед, значення рівності та автономії — також цінні права людини, а право брати участь в управлінні державою саме по собі є правом людини.

Стаття 21 Загальної декларації прав людини говорить нам, що «Воля народу має бути основою влади уряду»: тому демократія — насправді єдина форма правління, яка сумісна з правами людини.

Проте «демократія» також є неповною без акцентування на повазі до прав людини. Беручи участь в управлінні державою по-справжньому, практично неможливо обійтися без людей та дотримання і поваги до їх основних прав. Розглянемо такі приклади:

1. Свобода думки, совісті і релігії (Загальна декларація прав людини, стаття 18). Це одне з перших прав, які необхідні в демократичному суспільстві: люди повинні мати можливість вільно мислити, щоб розуміти, що важливо для них, не будучи покараними за це. Уряди протягом всієї історії намагалися обмежити це право, тому що вони боялися, що якщо люди почнуть думати про інші форми правління, то це поставить під загрозу існуючу систему. Таким чином, вони обмежили людей у мисленні, щоб у них не було «неправильних» думок. (Такі люди відомі як в’язні сумління. ) Проте суспільство без плюралізму думок не тільки є нетолерантним, але й обмежує свої можливості розвиватися в нових і, можливо, поліпшених напрямках.

2.   Свобода вираження (Загальна декларація прав людини, стаття 19). Важливо не тільки бути в змозі думати, що ви хочете, але і бути в змозі висловити цю думку вголос, якою б вона не була. Якщо люди не мають можливості обговорювати свої погляди з іншими людьми, або представляти їх у засобах масової інформації, то яким чином вони можуть «взяти участь» в державотворенні? Їх думка по суті є неважливою для суспільства.

3.    Свобода мирних зборів і асоціацій (Загальна декларація прав людини, стаття 20). Це право дозволяє вам обговорювати ідеї з іншими людьми, які є вашими однодумцями, а також формувати групи за інтересами, або влаштовувати збори з метою протесту проти рішень, з якими ви не згодні. Можливо, така діяльність є іноді незручною для урядів, однак вона важлива для того, щоб різні погляди були почуті й прийняті до уваги. Якраз у цьому і полягає суть демократії.

Це тільки три напрямки прав людини, які нерозривно пов’язані з ідеєю демократії, але будь-яке порушення інших прав людини також є приводом для того, щоб люди мали змогу брати участь у державотворенні. Бідність, погане здоров’я або відсутність домівки — все це також є причинами, щоб голос людей був почутий і взятий до уваги, а також вплинув на вибір уряду. Такі порушення прав є просто неможливими для особи, обраної до уряду.

Наскільки добре шанують ці три «демократичні» права (перераховані вище) у вашій країні?

Проблеми з демократією

Апатія виборців

Протягом багатьох років існувало занепокоєння з приводу стану демократії, особливо в більш розвинених демократичних країнах. Одна із причин цього базується на зниженні рівня участі громадян у виборах, це вказує на відсутність інтересу в участі у державотворенні з боку громадян. Низька явка на виборах ставить під питання легітимність так званих демократично обраних урядів, які в деяких країнах насправді обираються меншістю від загального числа виборців.  

Вибори і апатія
•    З моменту перших виборів 1979 року явка на виборах до Європейського парламенту падає з кожним роком. Так, у 2009 році тільки 43% виборців віддали свій голос, а в деяких країнах явка становила лише 34%.
•    У національних виборах по всій Європі явка коливається від дещо більше ніж 50% в деяких країнах до більш ніж 90% в інших.
•    Деякі країни Європи, наприклад, Греція та Бельгія, зробили голосування обов’язковим. У таких країнах явка, очевидно, набагато вища, ніж у середньому по країнах, де голосування не є обов’язковим..

Який відсоток виборців проголосували на останніх виборах у вашій країні?

Хоча це, безумовно, проблема, що люди все частіше не в змозі брати участь у виборах, існують деякі дослідження, які вказують, що участь у різних формах, наприклад, групах тиску, громадянських ініціативах, консультативних органах і так далі, можуть фактично збільшити показник явки та покращити результативність виборів. Ці форми участі так само важливі для ефективного функціонування демократії, як і явка виборців на виборах, а то навіть і більше.

Демократія і громадянська участь

Так звана «арабська весна», коли маси людей (багато хто з них молоді) вийшли на вулиці, щоб висловити своє невдоволення урядом, показавши новий рівень активності громадян у країнах, які традиційно не вважаються демократичними. У Європі, а також навіть у більш традиційних демократіях, з’являється «влада народу», що знайшла нове життя: студенти протестували в багатьох країнах проти кроків, зроблених урядами, — нав’язати додаткову плату за освіту. Профспілки вивели людей на вулиці на знак протесту проти скорочень робочих місць, зважаючи на економічні проблеми. Крім того, автономні групи активістів/активісток винайшли нові творчі форми демонстрації запобіганню зміні клімату, влади великих корпорацій, відміни ключових державних послуг, а також проти репресивних заходів поліції.

Правління більшості

Є дві проблеми, які особливо заплутано пов’язані з поняттям представницької демократії, і ці інтереси стосуються меншин. Перша проблема полягає в тому, що інтереси меншин найчастіше не представлені через виборчу систему: це може статися, якщо їх кількість занадто мала, щоб досягти мінімального рівня, необхідного для будь-якого подання. Друга проблема полягає в тому, що навіть якщо їхня кількість представлена у законодавчому органі, вони будуть мати меншість представників, і через це вони не можуть мати змогу зібрати необхідну кількість голосів, щоб перемогти представників/представниць більшості. З цих причин демократію часто називають «правилом більшості».

Правило більшості, яке не підкріплене гарантією прав людини для всіх, може призвести до прийняття рішень, які шкідливі для меншин, а також це означає, що рішення «волі народу» не може мати правдивого обґрунтування. Основні інтереси меншин, як і більшості, мають бути захищені в будь-якій демократичній системі шляхом дотримання принципів прав людини, підкріплених ефективним правовим механізмом, незалежно від волі більшості.

Якщо більшість населення виступає за позбавлення деяких людей їхніх прав людини, як ви думаєте «народ має це вирішувати»?

Підйом націоналізму

Пов’язана з цим проблема є тривожною тенденцією в Європі по відношенню до підтримки вкрай правих партій. Ці партії часто грають на націоналістичних почуттях і орієнтовані на «некорінних» членів/членкинь населення, особливо на осіб, які шукають притулку, біженців/біженок та членів/членкинь релігійних меншин, а іноді використовують і насильницькі способи. Захищаючись, такі партії часто звертаються за підтримкою такого населення і кажуть, що висловлюють демократичний принцип, що вони представляють думку великої кількості людей. Проте коли присутнє насильство в будь-якій формі і не поважають права кожного члена суспільства, тут є мало що спільного з демократичними принципами.

Залежно від масштабів проблеми і певного культурного контексту, можливо, необхідно обмежити право на свободу вираження думки окремих груп, незважаючи на важливість цього права для демократичного процесу. У більшості країн, наприклад, є закони проти підбурювання до расової ненависті. Ці питання розглядаються Європейським судом як прийняття обмеження свободи вираження думок для виправдання необхідності захисту прав інших членів суспільства або структури самого суспільства.

Чи націоналізм взагалі відрізняється від расизму?

Молодь і демократія

Молоді люди часто навіть не мають права голосу, отож як вони можуть бути частиною демократичного процесу? Багато людей хотіли відповісти на це питання, сказавши, що молоді люди не готові бути частиною процесу і що тільки тоді, коли їм виповниться 18 років (або в будь-якому віці, коли їхня країна дає їм право голосу), вони зможуть долучитися до нього.

Насправді багато молодих людей стають політично активними задовго до того, як отримують право голосу. Певним чином вплив такої діяльності може бути значно потужнішим, ніж їхнє право голосу, яке вони отримують пізніше (можливо, цей голос буде використаний, а можливо, і не раз на 4 чи 5 років). Політики часто стурбовані появою «голосу молоді», що спонукає їх, можливо, більше прислухатися до проблем молоді.

Багато молодих людей залучені до екологічних груп або інших протестних угрупувань проти війни, проти корпоративної експлуатації або проти дитячої праці. Проте одним із найбільш важливих способів, коли молоді люди можуть почати брати участь у житті спільноти і долучитися до політичної діяльності, є доручення саме на місцевому рівні: тут вони будуть більш обізнані про конкретні питання, які викликають стурбованість у них і тих, з ким вони контактують, також вони будуть мати більше можливостей для здійснення безпосереднього впливу. Демократія — це не тільки національне або міжнародне питання: потрібно почати з наших власних околиць!
Молодіжні організації є одним із способів, за допомогою якого молодь отримує досвід і практикується в демократичному процесі, а отже, відіграють важливу роль в демократії, якщо, звичайно, вони є незалежними і демократичними у своєму функціонуванні!

Якщо 16-річний вважається досить зрілим, щоб одружитися і отримати роботу, чи може він або вона мати право голосу?

Робота Ради Європи

Демократія є однією з основних цінностей  Ради Європи разом з правами людини і верховенством права. Рада Європи має низку програм і публікацій, у яких розглядається процес вдосконалення та майбутнє демократії. У 2005 році Форум За майбутнє демократії був заснований Третім самітом глав держав і урядів Ради Європи. Метою Форуму є «зміцнення демократії, політичних свобод та участі громадян шляхом обміну ідеями, інформацією і прикладами найкращої активності». Нарада Форуму проходить щорічно і об’єднує близько 400 учасників з 47 держав — членів Ради Європи та держав-спостерігачів.

Підтримка розробки та впровадження стандартів демократії здійснюється Європейською комісією за демократію через право (також відома як Венеціанська комісія), яка є консультативним органом Ради Європи з конституційних питань. Комісія була особливо активною в справі надання допомоги в розробці нових конституцій або законів на рахунок конституційних судів, виборчих кодексів, прав меншин і нормативно- правової бази, що стосується демократичних інститутів.

На додаток до цієї нормотворчої діяльності Рада Європи сприяє розвитку демократії та її цінностей за допомогою програм з демократичної участі, з навчання щодо демократичного громадянства і участі молоді, тому що демократія — це набагато більше, ніж голосування на виборах!

Європейська хартія місцевого самовряду.

.. | від 15.10.1985

ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ
місцевого самоврядування

м. Страсбург, 15 жовтня 1985 року

Офіційний переклад

{Виправлений текст офіційного перекладу Європейської хартії місцевого самоврядування відповідає тексту, опублікованому в «Офіційному віснику України» від 03.04.2015 № 24 на заміну тексту, опублікованому в «Офіційному віснику України» від 04.06.2013 № 39}

{Хартію ратифіковано Законом
№ 452/97-ВР від 15.07.97}

{Див. Додатковий протокол до Хартії від 16.11.2009}

Дата підписання:

15.10.1985

Дата підписання від імені України:

06.11.1996

Дата ратифікації:

15.07.1997

Дата набрання чинності для України:

01.01.1998

ПРЕАМБУЛА

Держави — члени Ради Європи, які підписали цю Хартію,

враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням;

вважаючи, що одним з методів досягнення цієї мети є укладання угод в адміністративній галузі;

враховуючи, що органи місцевого самоврядування є однією з головних підвалин будь-якого демократичного режиму;

враховуючи, що право громадян на участь в управлінні державними справами є одним з демократичних принципів, які поділяються всіма державами — членами Ради Європи;

вважаючи, що це право найбільш безпосередньо може здійснюватися саме на місцевому рівні;

переконані в тому, що існування органів місцевого самоврядування, наділених реальними повноваженнями, може забезпечити ефективне і близьке до громадянина управління;

усвідомлюючи, що охорона і посилення місцевого самоврядування в різних країнах Європи є важливим внеском у розбудову Європи на принципах демократії і децентралізації влади;

стверджуючи, що із цього випливає необхідність існування органів місцевого самоврядування, які мають створені на демократичній основі органи, уповноважені приймати рішення, і широку автономію щодо своїх повноважень, шляхи і засоби здійснення цих повноважень, а також ресурси, необхідні для їх виконання,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони зобов’язуються вважати для себе обов’язковими, у порядку та обсязі, передбачених у статті 12 цієї Хартії, нижченаведені статті.

ЧАСТИНА I

Стаття 2
Конституційна та правова основа місцевого самоврядування

Принцип місцевого самоврядування визнається в національному законодавстві та, у міру можливості, в конституції.

Стаття 3
Концепція місцевого самоврядування

1. Місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання та управління суттєвою часткою публічних справ, під власну відповідальність, в інтересах місцевого населення.

2. Це право здійснюється радами або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Це положення жодним чином не заважає використанню зборів громадян, референдумів чи будь-якої іншої форми прямої участі громадян, якщо це дозволяється законом.

Стаття 4
Сфера компетенції місцевого самоврядування

1. Головні повноваження і функції органів місцевого самоврядування визначаються конституцією або законом. Однак це положення не перешкоджає наділенню органів місцевого самоврядування повноваженнями і функціями для спеціальних цілей відповідно до закону.

2. Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене зі сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу.

3. Публічні повноваження, як правило, здійснюються переважно тими органами публічної влади, які мають найтісніший контакт з громадянином. Наділяючи тими чи іншими повноваженнями інший орган, необхідно враховувати обсяг і характер завдання, а також вимоги досягнення ефективності та економії.

4. Повноваження, якими наділяються органи місцевого самоврядування, як правило, мають бути повними і виключними. Вони не можуть скасовуватися чи обмежуватися іншим, центральним або регіональним органом, якщо це не передбачене законом.

5. Якщо повноваження делегуються органам місцевого самоврядування центральним чи регіональним органом, органи місцевого самоврядування у міру можливості мають право пристосовувати свою діяльність до місцевих умов.

6. У процесі планування і прийняття рішень щодо всіх питань, які безпосередньо стосуються органів місцевого самоврядування, з останніми мають проводитися консультації, у міру можливості своєчасно і належним чином.

Стаття 5
Охорона територіальних кордонів органів місцевого самоврядування

Зміни територіальних кордонів органів місцевого самоврядування не можуть здійснюватися без попереднього з’ясування думки відповідних місцевих громад, можливо шляхом проведення референдуму, якщо це дозволяється законом.

Стаття 6
Відповідні адміністративні структури і ресурси для виконання органами місцевого самоврядування своїх завдань

1. Без шкоди для більш загальних законодавчих положень органи місцевого самоврядування повинні мати можливість визначати власні внутрішні адміністративні структури з урахуванням місцевих потреб і необхідності забезпечення ефективного управління.

2. Умови служби найманих працівників органів місцевого самоврядування повинні дозволяти добір висококваліфікованого персоналу з урахуванням особистих якостей та компетентності; для цього забезпечуються належні можливості професійної підготовки, винагороди та просування по службі.

Стаття 7
Умови, за яких виконуються повноваження на місцевому рівні

1. Умови діяльності місцевих обраних представників повинні забезпечувати вільне виконання ними своїх функцій.

2. Вони повинні передбачати відповідне фінансове відшкодування витрат, що виникають при відповідній діяльності, а також, у разі необхідності, відшкодування втрачених доходів або винагороди за виконану роботу і відповідний захист соціального забезпечення.

3. Будь-які функції та діяльність, несумісні з мандатом місцевого обраного представника, визначаються законом або основоположними правовими принципами.

Стаття 8
Адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування

1. Будь-який адміністративний нагляд за органами місцевого самоврядування може здійснюватися тільки згідно з процедурами та у випадках, передбачених конституцією або законом.

2. Будь-який адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування, як правило, має на меті тільки забезпечення дотримання закону та конституційних принципів. Однак вищі інстанції можуть здійснювати адміністративний нагляд за належністю виконання завдань, доручених органам місцевого самоврядування.

3. Адміністративний нагляд за органами місцевого самоврядування здійснюється таким чином, щоб забезпечити домірність заходів контролюючого органу важливості інтересів, які він має намір охороняти.

Стаття 9
Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування

1. Органи місцевого самоврядування мають право в рамках національної економічної політики на власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень.

2. Обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування відповідає повноваженням, передбаченим конституцією або законом.

3. Принаймні частина фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування формується за рахунок місцевих податків та зборів, розмір яких вони мають повноваження встановлювати в межах закону.

4. Фінансові системи, які складають підґрунтя ресурсів органів місцевого самоврядування, мають достатньо диверсифікований і гнучкий характер і повинні забезпечувати можливість приводити наявні ресурси, наскільки це практично можливо, у відповідність до реального зростання вартості виконуваних ними завдань.

5. Захист більш слабких у фінансовому відношенні органів місцевого самоврядування передбачає запровадження процедур бюджетного вирівнювання або аналогічних заходів з метою подолання наслідків нерівного розподілу потенційних джерел фінансування і фінансового тягара, який вони повинні нести. Такі процедури або заходи не повинні звужувати свободу дій органів місцевого самоврядування в межах власної відповідальності.

6. З органами місцевого самоврядування повинні належним чином проводитись консультації про порядок передачі їм перерозподілених ресурсів.

7. У міру можливості, дотації органам місцевого самоврядування призначаються не для фінансування конкретних проектів. Надання дотацій не скасовує основоположну свободу органів місцевого самоврядування проводити свою політику в межах власної компетенції.

8. Для цілей здійснення позик інвестиційного капіталу органи місцевого самоврядування мають доступ до національного ринку капіталу в межах закону.

Стаття 10
Право органів місцевого самоврядування на свободу асоціації

1. Органи місцевого самоврядування мають право, здійснюючи свої повноваження, співробітничати та в межах закону створювати консорціуми з іншими органами місцевого самоврядування для виконання завдань, що становлять спільний інтерес.

2. Право органів місцевого самоврядування бути членом асоціації з метою захисту і заохочення їхніх спільних інтересів, а також бути членом міжнародної асоціації органів місцевого самоврядування визнається кожною державою.

3. Органи місцевого самоврядування мають право на умовах, які можуть бути передбачені законом, співробітничати з органами місцевого самоврядування інших держав.

Стаття 11
Правовий захист місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування мають право використовувати засоби правового захисту для забезпечення вільного здійснення своїх повноважень і поважання принципів місцевого самоврядування, які утілені в конституції чи національному законодавстві.

ЧАСТИНА II
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 12
Зобов’язання

1. Кожна Сторона зобов’язується вважати для себе обов’язковими принаймні двадцять пунктів частини I цієї Хартії, з яких принаймні десять пунктів мають належати до пунктів, які наведені нижче:

— стаття 2,

— пункти 1 і 2 статті 3,

— пункти 1, 2 і 4 статті 4,

— стаття 5,

— пункт 1 статті 7,

— пункт 2 статті 8,

— пункти 1, 2 і 3 статті 9,

— пункт 1 статті 10,

— стаття 11.

2. Кожна Договірна Держава під час здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про приєднання чи затвердження повідомляє Генеральному секретарю Ради Європи, які пункти вона визначила відповідно до положень пункту 1 цієї статті.

3. Будь-яка Сторона в подальшому в будь-який час може повідомити Генеральному секретарю про те, що вона вважає для себе обов’язковими будь-які пункти цієї Хартії, які вона ще не прийняла згідно з положеннями пункту 1 цієї статті. Такі взяті в подальшому зобов’язання вважаються складовою частиною ратифікації, прийняття чи затвердження Стороною, яка надсилає таке повідомлення, і набирають такої самої чинності з першого дня місяця, що настає після закінчення тримісячного строку з дати отримання повідомлення Генеральним секретарем.

Стаття 13
Органи, до яких застосовується Хартія

Принципи місцевого самоврядування, що містяться в цій Хартії, застосовуються до всіх категорій органів місцевого самоврядування, існуючих в межах території відповідної Сторони. Однак кожна Сторона під час здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або документа про приєднання чи затвердження може визначити категорії місцевих або регіональних органів самоврядування, якими вона має намір обмежити сферу застосування цієї Хартії або які вона має намір вилучити з неї. Вона може також включити в сферу застосування цієї Хартії інші категорії місцевих або регіональних органів самоврядування шляхом подання в подальшому відповідного повідомлення Генеральному секретарю Ради Європи.

Стаття 14
Надання інформації

Кожна Сторона надсилає Генеральному секретарю Ради Європи всю відповідну інформацію, що стосується законодавчих положень або інших заходів, вжитих нею з метою дотримання положень цієї Хартії.

ЧАСТИНА III

Стаття 15
Підписання, ратифікація та набрання чинності

1. Цю Хартію відкрито для підписання державами — членами Ради Європи. Вона підлягає ратифікації, прийняттю чи затвердженню. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи затвердження здаються на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи.

2. Ця Хартія набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного строку з дати, на яку чотири держави — члени Ради Європи висловили свою згоду на обов’язковість для них цієї Хартії відповідно до положень попереднього пункту.

3. Стосовно будь-якої держави, яка висловлюватиме свою згоду на обов’язковість для неї цієї Хартії після набрання нею чинності, Хартія набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного строку з дати здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи затвердження.

Стаття 16
Територіальне застосування

1. Будь-яка держава під час підписання або здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або документа про прийняття, затвердження чи приєднання може визначити територію (території), до якої застосовуватиметься ця Хартія.

2. Будь-яка держава може в подальшому в будь-який час заявою на ім’я Генерального секретаря Ради Європи поширити дію цієї Хартії на будь-яку іншу територію, визначену в цій заяві. Щодо такої території Хартія набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного строку з дати отримання такої заяви Генеральним секретарем.

3. Будь-яка заява, зроблена відповідно до двох попередніх пунктів, може стосовно будь-якої території, визначеної в цій заяві, бути відкликана шляхом надіслання відповідного повідомлення на ім’я Генерального секретаря. Відкликання набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення шестимісячного строку з дати отримання такого повідомлення Генеральним секретарем.

Стаття 17
Денонсація

1. Будь-яка Сторона може денонсувати цю Хартію в будь-який час після закінчення п’ятирічного строку з дати, на яку Хартія набрала для неї чинності. Відповідне повідомлення надсилається Генеральному секретарю Ради Європи за шість місяців до дати денонсації Хартії. Така денонсація не завдає шкоди чинності Хартії для інших Сторін, якщо їхня кількість протягом всього часу становить не менше чотирьох Сторін.

2. Будь-яка Сторона може відповідно до положень попереднього пункту денонсувати будь-який прийнятий нею пункт частини I Хартії, якщо ця Сторона продовжує вважати для себе обов’язковими ту кількість і категорію пунктів, які визначені в пункті 1 статті 12. Будь-яка Сторона, яка після денонсації того чи іншого пункту більше не відповідає вимогам пункту 1 статті 12, вважається такою, що денонсувала також і Хартію.

Стаття 18
Повідомлення

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє державам — членам Ради Європи про:

a) будь-яке підписання;

b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти чи будь-якого документа про прийняття або затвердження;

c) будь-яку дату набрання чинності цією Хартією відповідно до статті 15;

d) будь-яке повідомлення, отримане на виконання положень пунктів 2 і 3 статті 12;

e) будь-яке повідомлення, отримане на виконання положень статті 13;

f) будь-яку іншу дію, будь-яке повідомлення або оповіщення, які стосуються цієї Хартії.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином на те вповноважені представники підписали цю Хартію.

Учинено в м. Страсбург 15 жовтня 1985 року англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є рівноавтентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії цієї Хартії кожній державі — члену Ради Європи.

14.4. Демократичний політичний режим — Політологія: курс лекцій

14.4. Демократичний політичний режим

Поняття “демократія” багатогранне. Його використовують на позначення типу політичної культури, певних політичних цінностей, політичного режиму. У вузькому розумінні “демократія” має тільки політичну спрямованість, а в широкому — це форма внутрішнього устрою будь-якої суспільної організації.

Класичне визначення демократії дав А. Лінкольн:

Демократія — правління народу, обране народом, для народу.

Характерною особливістю демократичного політичного режиму є децентралізація, роззосередження влади між громадянами держави з метою надання їм можливості рівномірного впливу на функціонування владних органів.

Демократичний режим – це форма організації суспільно-політичного життя, заснованого на принципах рівноправності його членів, періодичної виборності органів державного управління і прийняття рішень у відповідності з волею більшості.

Основними ознаками демократичного політичного режиму є:

— наявність конституції, яка закріплює повноваження органів влади й управління, механізм їх формування;

— визначено правовий статус особистості на основі принципу рівності перед законом;

— поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову з визначенням функціональних прерогатив кожної з них;

— вільна діяльність політичних і громадських організацій;

— обов´язкова виборність органів влади;

— розмежування державної сфери та сфери громадянського суспільства;

— економічний та політичний, ідеологічний плюралізм (заборони торкаються лише антилюдських ідеологій).

За демократії політичні рішення завжди альтернативні, законодавча процедура чітка й збалансована, а владні функції є допоміжними. Демократії властива зміна лідерів. Лідерство може бути як індивідуальним, так і колективним, але завжди має раціональний характер. Демократичний режим характеризують високий рівень суспільного самоврядування, переважаючий консенсус у відносинах між владою й суспільством. Одним із головних принципів демократії є багатопартійність. У політичному процесі завжди бере участь і опозиція, яка виробляє альтернативні політичні програми й рішення, висуває своїх Претендентів на роль лідера. Головна функція опозиції за демократичного політичного режиму — визначати альтернативні напрями розвитку суспільства та складати постійну конкуренцію правлячій еліті. Сутнісними ознаками демократії є електоральні (лат. elector — виборець) змагання, можливість розподілу інтересів, націленість на консолідацію суспільства. За демократії держава функціонує заради громадян, а не навпаки, існують умови для подальшого розвитку громадянського суспільства. Демократія і в політичному, і в загальнолюдському розумінні е магістральним шляхом, своєрідним ідеалом майбутнього розвитку суспільства та людської цивілізації загалом.

У зарубіжній та вітчизняній політичній науці багато теорій та моделей демократичного розвитку. В. Парето створив модель “елітарної” демократії, стверджуючи, що перехід суспільства до індустріальної стадії розвитку потребує створення спеціального професійного управлінського апарату, без якого демократія неможлива. Актуальність цієї моделі було доведено історичним розвитком суспільства, а відкинуто лише в 40—50-х роках XX ст., коли в політичній діяльності запанував лібералізм. Згідно з плюралістичною теорією демократії (теорією заінтересованих груп) А. Бентлі, будь-які групи, що переслідують власні інтереси, впливають на владу, намагаючись досягти своїх цілей через політичну діяльність. Модель А. Бентлі відкинули через небезпечність паралічу влади та дестабілізації. Автор моделі демократичного елітаризму Р. Даль доводив, що еліти між собою співпрацюють та визначають правильний спосіб вирішення конкретних проблем.

Ідеал демократії в принципі недосяжний, але необхідно знайти форму політичного життя, яка забезпечила б змагання політичних сил, можливість політичного консенсусу.

Чимало сучасних учених пов´язують зміст демократії з елітами і доводять, що демократія завдяки виборам має дати дорогу найгіднішим представникам еліти, має оберігати суспільство від людей, які довго перебувають при владі, запобігати надмірній концентрації влади. Дехто з сучасних практичних політиків активно критикує тлумачення демократії як влади народу, застерігає від тотальної політизації суспільного Організму, не сумніваючись, однак, що саме демократія постійно підтримує в середовищі правлячої верхівки стан пошуку й самовдосконалення. Окремі вчені (особливо в Росії) доводять небезпечність зведення демократії до найвищого ідеалу.

Перед країнами, які віддали перевагу демократичному розвиткові, постає багато не лише економічних, соціальних, а й політичних проблем. Насамперед це проблеми модернізації політичної системи, пристосування її до функціонування за умов демократії, створення демократичних політичних інститутів, вирішення гуманітарних проблем, входження в міжнародні політичні організації тощо. Модернізація — процес поступовий і багатогранний, її завданням є пошук нових парадигм з метою мобілізації суспільства. Особливо важливою є модернізація для перехідних суспільств, які характеризуються творчим конструктивним браком ідеалів; відсутністю консолідуючих суспільство особистостей та лідерів; політичною ситуацією, яка не працює на майбутнє. Сама демократія, як зазначає К. Гаджієв, не може сприйматися однозначно, особливо в перехідний період. Досить слушним є попередження А. Токвіля про те, що тиранія більшості може бути ще жорстокішою, ніж тиранія меншості, на що теж слід зважити під час побудови демократичної моделі суспільного розвитку.

Серед проблем утвердження демократії, пов´язаних з економікою і політикою, — відставання інфраструктури ринкової економіки від розвитку власності. Саме демократія мусить забезпечити легітимізацію ринку. Ринок і капіталізм не можуть бути самодостатніми умовами утвердження демократії. Прикладом цього є піночетівський режим у Чилі. Співвідношення понять “лібералізм” і “демократія” теж неоднозначне. Лібералізм віддає перевагу волі людини перед рівністю, а демократія — рівності перед волею.

Найраціональніше розуміти демократію як форму політичної самоорганізації суспільства, що означає певну дистанцію між державою та суспільством. Вона е не лише технічним аспектом певних реформ, а й шкалою цінностей, системою життя, основні постулати якого — рівність і права людини. За демократії немає місця застою, ідеологія не заступає демократичні цінності, плюралізм є джерелом влади, забезпечений абсолютний примат суверенітету народу.

Конституція держави, що стала на шлях демократії, повинна виконувати три основні завдання:

— фіксувати певну форму правління;

— закріплювати й виражати згоду народу;

— регламентувати повноваження урядових структур.

І найголовніше — слід спочатку усвідомити демократичні цінності, а вже потім втілювати їх у політичній діяльності.

Щоб стати демократом, людина, з огляду на психологію, має вирости й соціалізуватися в демократичному середовищі. У посттоталітарних країнах демократичні державні інститути (органи різних гілок і рівнів влади й управління, політичні партії тощо) недостатньо інтегровані в суспільний організм. Скажімо, в Японії капіталізація поєднана з корпоративністю, тому японську демократію інколи називають корпоративною. Саме збереження традиційних цінностей японської ментальності дало змогу Японії ефективно справитися із завданнями модернізації, стати однією із найрозвинутіших демократичних країн. Тобто модель модернізації мусить бути оригінальною для кожної країни. Для пострадянських країн особливо важливим е віднайдення способів органічного поєднання правової держави, ринкової економіки та історичних традицій державності. Демократія, в сучасному розумінні, покликана забезпечити оптимальне поєднання економічної ефективності, соціальної справедливості, свободи підприємництва, соціальної рівності тощо. Важливими є стабілізація законодавства, легітимний розподіл функцій влади та формування сильного центру (як політичного, так і духовного), утвердження демократичної політичної свідомості та культури, переосмислення власного досвіду державотворення тощо.

Мирчев: До две седмици се надявам да падне мораториумът върху цените ᐉ Новини от Fakti.bg — България

До две седмици се надявам да падне мораториумът върху цените. Това каза в ефира на „Денят на живо” заместник-председателят на парламентарната комисия по енергетика и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев. По думите му цената на газа може да падне веднага.

„Имаме предложение за компенсаторен механизъм. Надявам се до 2-3 седмици да падне мораториумът върху цените. Цената на газа може да падне веднага, а вкарването на азерски газ у нас е задължително, не само заради ниската цена. Необходима ни е диверсификация. Не знаем какво ще се случи с казуса около Украйна. Трябва да сме подготвени и да не сме зависими от никого. Има капацитет за вкарване на азерски газ през Гърция. Една година ръководството на „Булгаргаз” се правеха на ударени, а представители на всички партии се опитвахме да ги убедим в необходимостта на този ход. Премиерът днес обърна внимание на нещо много важно- когато си директор на държавно дружество не може да си позволиш да служиш на чужди интереси. Всеки, предприел такава стъпка, трябва да бъде разследван и да се вземат най-сериозни мерки. Повече от година призовахме, че азерският газ трябва да бъде внесе. Въпреки това България продължи да купува пет пъти по-скъп газ”, обясни той.

Ивайло Мирчев коментира още, че в момента няма основание цената на тока да бъде променяна.

„След вдигането на мораториума няма причина да бъде променяна цената на тока за регулирания пазар”, коментира още той.

Във връзка с различията в управляващата коалиция Мирчев добави, че съществуват нормални концептуални различния между политическите субекти, но партиите се държат адекватно, спазвайки заложените цели в споразумението.


Поставете оценка:

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

1.3

Оценка 1.3 от 13 гласа.

В чем сходство иудаизма. По этой причине синтоизм фокусируется на усердном выполнении ритуальных практик, чтобы установить связь между современной Японией и ее древним прошлым. Но как раввин-реформист, я задумался о… сходстве между иудаизмом и христианством. После изучения этого урока вы сможете описать сходство между иудаизмом, христианством и исламом, а также между Торой, Евангелиями и Кораном.Он представляет собой то, что является общим для пяти основных религий: буддизма, христианства, индуизма, ислама, иудаизма. Иудаизм против. Есть много законов и правил, которые помогают евреям различать правильное поведение. Для христиан Иисус является исполнением ветхозаветного обетования. Как иудаизм стал монотеистическим? В более поздние времена — начиная с VI века до н. э. и продолжаясь до первых веков нашей эры — еврейский монотеизм развивался в том же направлении, что и… иудаизм и христианство — монотеистические религии, которые входят в число древнейших и крупнейших религий в мире.Евреев и христиан уважают как «Людей Книги», но у них неверные убеждения и лишь частичное откровение. Обязательные поля отмечены * … В иудаизме секс — это не просто способ испытать физическое удовольствие. 8 практических советов для виртуальных встреч; Ян. Специально для вас мы напишем «Сходства между иудаизмом, буддизмом, индуизмом, христианством и исламом»! Иудаизм — монотеистическая религия, сосредоточенная вокруг своего Бога, Бога-Отца, и была основана около 1812 г. до н. э. Моисеем и Авраамом на Ближнем Востоке.Когда я привожу сходство, это успокаивает его (т.е. сходство между христианством, иудаизмом и исламом. Ислам возник много позже, только в седьмом веке, из иудео-христианских традиций и местом его зарождения считается Мекка в Саудовская Аравия. Резюме: 1. Иудаизм знает Истину и Жизнь, но не Путь. Израильский народ практически не отменяет основные положения своего вероучения. В чем сходство и различие между исламом и иудаизмом. • Ислам и иудаизм рассматривают христианское учение о троице и веру в то, что Иисус есть Бог, явно противоречащими принципам монотеизма.Христианство зародилось внутри еврейской традиции, а ислам развился из обеих… 16 голосов, 28 комментариев. Оба имеют официальные цвета Какие идеи разделяют иудаизм, христианство и ислам? Помимо монотеистических систем верований, возникших на Ближнем Востоке, христианство, иудаизм и ислам имеют много общего. Иудаизм подчеркивает Единство Бога и сходство. Верования и обычаи христианства, ислама и иудаизма наиболее значимо начинаются с создателя евреев по имени Авраам около 1800 г. до н.э.Смотрите больше статей в категории: FAQ. Опубликовано 31 января 2022 года в виде сравнительной таблицы, сравнивающей христианство и светский гуманизм и побуждающей учащихся задавать вопросы об их поведении. Хотя Вышогрод заявляет, что иудаизм не воспринимает всерьез последствия греха, Плантинга считает, что христианам следует вернуться к «Сравнению религиозных верований». Иудаизм Иудаизм восходит к 1200 г. до н.э. Они жили как евреи; еврейская Библия была их Библией, и они критиковали еврейские верования и обычаи как реформаторы изнутри.У них обоих один Бог или творец, но не один и тот же. Ах, но есть загвоздка. Во-первых, то, что нас объединяет: 1) Бог как Отец и Творец, 2) что мы оба избраны Богом, чтобы быть особой реформой Бога. Иудаизм не требует, чтобы новообращенные подвергались обрезанию. Более поздние исследования пролили свет на эту концепцию, прояснив сроки развития двух культур. Помимо монотеистических систем верований, возникших на Ближнем Востоке, христианство, иудаизм и ислам имеют много общего.Одно из основных различий между сионизмом и иудаизмом заключается в том, что сионизм объясняет веру некоторых евреев, в то время как иудаизм объясняет философские и метафизические истины, которые привели к формированию еврейского государства. Иудаизм: сходства и различия. У кого-то может быть много богов, а у кого-то только один бог. Религия для многих — это вера и поклонение силе, которая выше человечества, авраамическим религиям (христианство, иудаизм и ислам), которые составляют около 54% ​​миров.Однако протестанты считают, что человек идет либо в… Между католиками и евреями много сходств и различий. Фальк. Бытие 2:7). Монотеизм — это вера или доктрина в одного вечного бога. Иудаизм, напротив, признает Иисуса Христа хорошим учителем. Есть заметное сходство в понятиях жертвенности, добрых дел, гостеприимства, мира, справедливости, паломничества, загробной жизни и любви к Богу со всеми сходствами и различиями между иудаизмом, христианством и исламом, которые могут быть выявлены как на уровне формы, так и на уровне содержания. 1, 2, 3:31 Таким образом, очевидный вывод состоит в том, что изгнанники отправились в Моав, где они начали учить тамошних бедуинов новой вере. Мы можем справиться с широким кругом задач, так как более десяти лет работали над эссе «Сходства и различия между христианством и иудаизмом» и приобрели большой опыт в области написания эссе. В отличие от своих политеистических соседей еврейские патриархи («вожди») и пророки («вдохновленные» учителя) посвятили себя одному всемогущему Богу. Концепция Бога – обе эти религии монотеистичны.Они дают вам ее, насколько им известно, и вы читаете ее в любом из наших храмовых собраний здесь или в святом идолопоклонстве, и поклонение идолам также запрещено в обеих религиях. Основное учение синтоизма состоит в том, чтобы поклоняться предкам и силам природы для достижения гармонии во всех измерениях. Монотеизм – это вера в то, что есть только один Бог. Еще одно сходство между иудаизмом и христианством заключается в том, что и евреи, и христиане поклоняются и молятся одному и тому же Богу, Яхве. Это разветвляется на христианство, а затем ислам. На иврите он называется Айн, и буквально много общего мормонизма с иудаизмом. Вероятно, есть и другие богословские различия, но в остальном богословие и верования на самом деле очень похожи. определение иудаизма. Ислам и христианство являются ложными интерпретациями и расширениями иудаизма. До сих пор практикуются различные сходства между анимизмом и христианством. 0 Краткое изложение того, что евреи верят о пророках Бога и его посланниках.Христианство и иудаизм тесно связаны, и, по сути, христианство развилось из иудаизма. В христианстве нет концепции национальной идентичности, как в книге «Авраамические верования: иудаизм, христианство и ислам: сходства и контрасты | Джеральд Диркс» и вы получите лучшую оценку. Он основан на учении Торы, их священном писании, наиболее похожем на 1. Авраамические религии имеют много общего, однако основные различия между тремя религиями в основном сосредоточены в иудаизме, который решительно отрицает, что Иисус был Богом или что такая жертва была необходимый. Личное поклонение можно совершать в любом месте в любое время. Исторически эти идеи носили и оседлые кочевые племена. Что общего между исламом и иудаизмом? Поскольку ислам и иудаизм имеют общее происхождение на Ближнем Востоке через Авраама, обе считаются авраамическими религиями. Студенты в основном используют услуги по написанию эссе, чтобы вычитывать свои эссе, исправлять грамматические ошибки, опечатки и эссе «Сходства и различия христианства и иудаизма», чтобы понять, как выглядит качественное эссе.Иудаизм утверждает, что то, что отличает его от всех других религий, это, главным образом, доказательство Божественного происхождения, которое продемонстрировано через откровение Бога всем евреям на горе Синай. Однако иудаизм также считает, что Бог дал Моисею и израильтянам множество устных наставлений в дополнение к письменным, которые составляют часть Ветхого Завета. В самом прямом смысле современный иудаизм не является и не может быть таким же, как библейский иудаизм. 31 января 2022 г. Диснейленд парижский кампус Мстителей 2022; закрытый сходство индуизма и даосизма мем с улыбкой тролля » сходство индуизма и даосизма.Есть заметное сходство в представлениях о жертве, добрых делах, гостеприимстве, мире, справедливости, паломничестве, загробной жизни и любви к Богу со всей целью иудаизма — выполнить то, что он считает заветом между Богом и еврейским народом. Бог Один и только Один. В результате многие люди думают, что они очень разные, но на самом деле у иудаизма, христианства и ислама много общих верований. Ислам и иудаизм имеют общее наследие от Авраама и во многом очень похожи.Обе религии известны как авраамические религии. Сходства и различия между иудаизмом и СПД. Иудаизм — старейшая в мире монотеистическая религия, насчитывающая почти 4000 лет. Сходства иудаизма и буддизма. Каковы основные сходства между иудаизмом, христианством и исламом? Между христианством, иудаизмом и исламом есть много общего, помимо монотеистических систем верований, возникших на Ближнем Востоке. C. Устная Тора является основным руководством для евреев по соблюдению этих условий, как сказано в трактате Гиттин 60b: «Святой, благословен Он, не… Иудаизм уделяет больше внимания законам и полному следованию им, чем христианство, которое говорит больше о любви и принятии.Синтоисты верят во многих божеств; Иудаизм посвящен одному Всемогущему Богу. Благодаря этому они могут чувствовать себя в безопасности в сообществе и иметь чувство единения, которое… иудаизм-ислам. В результате, буддийские и еврейские ученые Нажмите, чтобы увидеть полный ответ Также вопрос, что общего у трех монотеистических религий? Три основные мировые религии — монотеистические традиции иудаизма, христианства и ислама — родились на Ближнем Востоке и неразрывно связаны друг с другом.Проекты: Каковы основные сходства между иудаизмом и христианством? Эти религии разделяют много общих верований: (1) есть один Бог, (2) могущественный и (3) добрый, (4) Творец, (5) открывающий Свое Слово человеку и (6) отвечающий на молитвы. Есть много общих аспектов между иудаизмом и исламом; Ислам находился под сильным влиянием иудаизма в его основных религиозных воззрениях, структуре, юриспруденции и практике. Священный текст иудаизма — еврейская Библия, а ислама — Коран. СИМВОЛ ЕДИНСТВА.Следовательно, в интересах мессианских еврейских общин подчеркивать их… Резюме: 1. а) Иудаизм. сходства индуизма и даосизма. Индуистские теории сотворения и происхождения Вселенной намного сложнее, чем Бытие, упомянутое в Ветхом Завете. com подчеркивает сходство между еврейскими и мусульманскими традициями, ценностями и религиозной практикой, чтобы способствовать повышению терпимости между обеими общинами. Наверное, он прав. В этом разделе рассматриваются некоторые различия и сходства между тремя великими монотеистическими религиями: христианством, исламом и иудаизмом.05.07.2012 в 19:34 (Без рубрики) Опрос: что на самом деле знают евреи. Среди евреев Иисус не считается божественным существом. IJASOS — Международный электронный журнал достижений в области социальных наук 4 (11): 455-462. Ислам и христианство утверждают, что верят в того же бога, что и иудаизм. Автор сообщения: Сообщение опубликовано: 27 января 2022 г.; Категория сообщения: подержанный Range Rover Sport на продажу в Германии; Пост… Сходства между иудаизмом и индийской культурой. 8, 2022. Есть и много других причин, одна из главных из которых заключается в том, что все они относятся к пророку Аврааму как к отцу-основателю.Они передавались веками, прежде чем были записаны в виде текста, известного как Мишна. Ответы должны включать: монотеизм, бог как всемогущий и всезнающий, центральные священные книги в каждой религии и сходство/совпадение некоторых содержаний; существование пророков и вера в религии как происходящие из одной и той же линии. Исламская причина существования состоит в том, чтобы сформировать «единство» с Богом. Первые евреи были кочевниками, поселившимися в земле Ханаанской недалеко от Египта. Танах подобен Ветхому Завету в христианской Библии.Иудаизм, и христианство являются монотеистическими религиями, которые являются одними из старейших и крупнейших религий в мире. 2. Но в какой-то степени христианство не будет считаться более близким к иудаизму, потому что монотеизм другой, что является фактом. Этот двойной уровень творения отличает людей от животных (полностью низших @robev: доталмудический иудаизм обычно считается фарисейским иудаизмом, а не раввинистическим. Эта форма иудаизма была сосредоточена вокруг Торы и синагоги, а не храма.Каковы 3 сходства между христианством и иудаизмом? Эти религии разделяют много общих верований: (1) есть один Бог, (2) могущественный и (3) добрый, (4) Творец, (5) открывающий Свое Слово человеку и (6) отвечающий на молитвы. Они думали, что если Иисус был Мессией, то он должен думать и вести себя как они сами. В Исходе Бог использовал пророка Моисея, чтобы подтвердить Свою силу, благость и заботу об истории. В чем сходство христианства и ислама? И ислам, и христианство приписывают Иисусу Христу… Следовательно, иудаизм и христианство имеют много исторически обусловленного сходства.Технически у них обоих есть бар-мицва. Католицизм делает упор на веру в триединого Бога и соблюдение писаний, написанных в Библии, в то время как иудаизм делает акцент на хорошем моральном и этическом поведении и учениях Торы и Талмуда. Чтобы лучше понять, чем отличаются эти религии, рассмотрим некоторые ключевые различия между иудаизмом и иудаизмом. Христианство и ислам, в отличие от индуизма и буддизма, являются монотеистическими религиями, которые поклоняются Богу Адама, Авраама и Моисея — Создателю, Поддерживающему и поддерживающему. владыка вселенной.Тора (букв. мормонизм больше похожа на иудаизм, чем на любую другую христианскую религию. Иудаизм монотеистичен. Учения Церкви Иисуса Христа Святых последних дней рассматривают религиозную историю мира как континуум, вытекающий из «плана спасение «установлено Богом до того, как земля была создана. Ислам и иудаизм рассматривают христианское учение о троице и веру в то, что Иисус является Богом, как явно противоречащие принципам монотеизма. Мы стремимся соответствовать шариату и общепринятым условностям Ахлус Сунны. валь Джамма, а также соответствует галахе нормативного ортодоксального иудаизма.«Разница между иудаизмом и адвентистами седьмого дня», которые соответствуют аналогичным вопросам, заданным 3-2-2015 «sda еврей или нет?» «Евреи и адвентисты седьмого дня — это одно и то же?» Я не понимаю, почему люди не могут провести собственное исследование, чтобы сравнить одну религию с другой… в конце концов, это очень просто с помощью Интернета. Оба имеют официальные цвета (Синий в иудаизме нет Сходства. Это означает, что они верят только в одного Бога и ни в каких других. Как следует толковать законы в этих книгах, написано в Талмуде, сборнике книг, написанных в первые века после Христос в сообществе раввинов, что христиане Таким образом, иудаизм был классифицирован как культура или как цивилизация.Сегодняшний иудаизм происходит от раввинистического иудаизма, то есть иудаизма, возникшего после разрушения второго храма римлянами в 70 г. н.э. Я традиционно вижу, что ислам ближе к иудаизму, потому что монотеизм тот же. Каковы 3 сходства между христианством и иудаизмом? Эти религии разделяют много общих верований: (1) есть один Бог, (2) могущественный и (3) добрый, (4) Творец, (5) открывающий Свое Слово человеку и (6) отвечающий на молитвы. Индуизм очень индивидуалистичен, и выражение веры, практика и убеждения варьируются от одного человека к другому.Из-за этих различий между католицизмом и иудаизмом главное различие состоит в том, что большинство христиан верят, что Иисус был божественным, сыном Бога. Основное сходство между отношениями людей иудаизма с Богом и людьми христианства с Богом заключается в том, что оба они твердо верят в монотеизм. С первого века нашей эры до девятнадцатого века существовала в основном только одна сравнительная таблица иудаизма и сикхизма; иудаизм сикхизм; Место отправления культа: синагоги, западная стена храма в Иерусалиме: Гурдвара для совместного богослужения.Ислам, иудаизм и христианство по-разному относятся к браку и семье. Католицизм и иудаизм имеют сходное происхождение, но разные верования. 975 слов4 страницы. 10. Это блестящее чувство общности помогает создать целое место религиозной веры в районах и городах. Помимо этого сходства доктрин, христианство обязано уделять особое внимание иудаизму, поскольку Иисус и его ученики были евреями. Иудаизм, христианство и ислам. Сходства. У иудаизма, христианства и ислама есть несколько общих корней и много общих элементов — так называемое авраамическое религиозное наследие.В некоторых религиях это можно считать этикой взаимности, хотя разные религии относятся к ней по-разному. никакой Иудаизм, известный своей монотеистической концепцией Бога, не имеет некоторого сходства с монотеистическими индуистскими писаниями, такими как Веды. Автор сообщения: Сообщение опубликовано: 27 января 2022 г.; Категория сообщения: подержанный Range Rover Sport на продажу в Германии; Post … Что общего между исламом и иудаизмом? Поскольку ислам и иудаизм имеют общее происхождение на Ближнем Востоке через Авраама, обе считаются авраамическими религиями.Каждый раз, когда они поклонялись в храме, евреи демонстрировали акт жертвоприношения, кровь тельцов, козлов и ягнят предвещала прощение. Но если вам нужен текст еще быстрее, мы сделаем свой. 3. Свидетели Иеговы зародились в США в 1870-х годах как студенческое движение как ответвление христианства, тогда как иудаизм восходит к более чем тысячелетней давности, когда по Земле ходили пророки Мхи. Иудаизм, христианство и ислам — авраамические, монотеистические религии.Как поется в песне: «Два из трех — это неплохо. Тем не менее, в некоторых мегаполисах есть многоконфессиональные группы по обращению, для которых раввины-члены соглашаются придерживаться единой формы. нанимают только лучших и самых опытных академических писателей. Иудаизм, известный своей монотеистической концепцией Бога, имеет некоторое сходство с монотеистическими индуистскими писаниями, такими как Веды. Самый быстрый поворот для стандартного эссе «Сходства между христианством, иудаизмом и исламом» составляет 3 часа.Цитаты нееврейского Спасения в интерпретации министерства избранного народа иудаизма. Христианство. Ответ (1 из 4): Вопрос должен быть похож на то, в чем разница между иудаизмом и индуизмом. Обе религии верят, что Бог свят, справедлив и праведен, а также прощающ и милосерден. Это правило встречается в большинстве религий и культур. Требование брака до секса обеспечивает это чувство приверженности и ответственности. Поступать вопреки этой установленной воле против Бога — грех.Говорят, что это было засвидетельствовано примерно 3 миллионами евреев как разумное обращение в иудаизм из католицизма. Ниже перечислены сходства между христианством и иудаизмом. 31 января 2022 г. Диснейленд парижский кампус Мстителей 2022; закрытые сходства между анимизмом и христианством. Мемориальный союзный паркинг НСУ. Иудаизм, христианство и ислам составляют так называемые авраамические религии. Христианство против сравнения между исламом, христианством и иудаизмом Термин «Люди Книги» вкратце относится к христианам и евреям, которые были приемниками «небесных религий» соответственно.С формальной точки зрения христианство и ислам являются двумя из трех величайших мировых религий, а иудаизм считается национальной религией. Место поклонения. Христиане следуют Библии, тогда как евреи следуют Торе и Танаху, также известным как еврейская Библия. Индуизм не попадает в эту категорию, потому что индуизм — это древняя южноазиатская религия и культура. Большинство обращенных в мессианский иудаизм не евреи, а христиане. Сравнение иудаизма, христианства и ислама. Одно такое сходство связано с развитием двух религий.У раввина Ноя Цви Фаркаса есть интересная статья в New York Jewish Week, озаглавленная «Возрождение консервативного иудаизма», в которой он утверждает, что консервативный иудаизм перерос свои исторические причины существования и нуждается в «повторном основании» на основе общины. организация. Для христиан это церковь, собор, часовня, базилика и изучение Библии. Христианское богословие относительно Б-га является одним из примеров веры, которая абсолютно запрещена евреям согласно Еврейской Библии, как показывают следующие библейские источники: «Слушай, Израиль, Господь, Б-г наш, Господь есть различия между иудаизмом и христианством. Вот несколько основных, которые эти… Сходства иудаизма, ислама и христианства Сегодня существует множество религий, которым люди поклоняются и которые адаптируют к своей повседневной жизни, являясь их кредо. Наш онлайн-сервис эссе — самый надежный сервис написания эссе в Интернете. Цель иудаизма состоит в том, чтобы выполнить то, что он считает заветом между Богом и еврейским народом. сходства между анимизмом и христианством. Каковы 3 сходства между христианством и иудаизмом? Эти религии придерживаются многих общих верований: (1) есть один Бог, (2) могущественный и (3) добрый, (4) Творец, (5) открывающий Свое Слово человеку и (6) ответы на вопросы. молитвы.Исходными языками являются греческий, иврит и арамейский. После изгнания еретиков из Амарны атенизм возродился в иудаизме. Обе религии определяют грех как бунт, и Бог сделал так, чтобы Своя воля была известна всем людям через Его Слово. Сходства между иудаизмом и христианством. В этой статье будет вкратце рассмотрена связь между иудаизмом и христианством между вторым и пятым веками нашей эры, а также то, как она сформировала христианскую общину и оказала долгосрочное влияние на Православную Церковь. Во-вторых, профессиональные редакторы и корректоры перепроверят ваше эссе, чтобы исправить ошибки и логические нестыковки и улучшить общее качество текста. E. В своих предыдущих записях в блоге я обращался к результатам опроса, указывающим на то, что удивительно большой процент американцев не знает об этом факте. Ответ. Это сердце иудаизма ОТРИЦАНИЕ ХРИСТА! Чтобы вы не подумали, что лишь немногие евреи верят в такую ​​философию антихриста, следующая цитата взята из крупнейшей организации ИУДАИЗМА в Израиле (где я нашел вышеупомянутую богохульную статью о том, почему они НЕ верят в… межконфессиональное сравнение.DOI: 10. Для сравнения, общественность с большей вероятностью увидит различия, чем сходства между своей религией и мормонизмом, исламом, буддизмом или индуизмом. Сходства: Школы и академии обучения: И буддизм, и иудаизм являются сложными дисциплинами с очень точными и длительными требованиями к практике. 455673. Ян. Чем они отличаются друг от друга? Признавая неотъемлемую ограниченность высказываний в пользу другой религиозной традиции, мы можем сказать, что иудаизм и ислам отличаются от христианства, прежде всего, пониманием личности Иисуса. Нередко на крыше здания церкви можно увидеть табличку с надписью «ИИСУС СПАСАЕТ». Я действительно хочу знать о сходстве между исламом и иудаизмом. Авраам — еще одна важная фигура, объединяющая три религии. Но в любом случае: сикхизм и иудаизм — монотеистические религии, т.е. Мое исследование показывает, что такой образ мышления является ложным выводом, при котором слишком много внимания уделяется внешнему сходству и недостаточно — богословию. В чем разница между христианством и иудаизмом? Является ли христианство исполнением иудаизма? В-пятых, мессианский иудаизм привлекателен тем, что он похож на христианство.«3 Однако христианство — это вера в веру, в идею или идеал. Для евреев это синагоги или иерусалимский храм. У них обоих есть священные писания, которые являются христианской Библией и Танахом для иудаизма. Акцент на чистоте Ранний иудаизм имел много одинаковых атрибутов Сионизм и иудаизм — две религии со многими различиями между ними Ортодоксальный иудаизм в том виде, в каком он существует сейчас, можно резюмировать следующим образом: фарисеи победили! Центральным элементом иудаизма является Закон Моисея , первые пять книг Библии. Так называемый «дьявол против христианства, иудаизма и ислама — это монотеистические религии, и они поклоняются одному Богу, который является Богом Авраама, Моисея и Адама и господином, хранителем, а также создателем вселенной. Если между иудаизмом и христианством есть сходство, то эти две системы верований более различны, чем сходны Чисто богословский аспект христианства является одним из многих различий между двумя религиями, а также одним из наиболее важных. различия между религиями.Привет. Нет, это не распространяется на летние каникулы. Истоки раввинистического иудаизма являются последствиями разрушения Второго Храма, но между восстаниями и изгнаниями его не было… Что связывает христиан с евреями и в чем сходство между ними? (Еврейское учение о господстве Бога. Слова кошерный и халяль оба означают церемониально правильный. Христианин верит, что Иисус есть сын Божий, распятый, умерший и воскресший через три дня. • Последователи каждого исповедуют монотеизм, веру в один Бог.Мораль в иудаизме очень структурирована. . Таким образом, в интересах мессианских еврейских общин подчеркивать их… Использование службы написания эссе абсолютно законно. е. Большие идеи в продажах: взгляд на то, что будет дальше для улучшения стартов продаж и презентаций. Три религии — ислам, христианство и иудаизм — имеют много сходств и различий, которые помогли сформировать каждую религию в то, чем она является сегодня. Что вообще иудаизм говорит о таких книгах, как индуистская Бхагавадгита? Добиблейская культура иудаизма — если ее можно назвать иудаизмом — имеет сходство с (доарийской) религией Шивы в Индии, (до-аполлоновской) религией Дионисия в Греции и религией Орисиса в Египте.Основными принципами являются ценности милосердия и целомудрия. […] Мессия или, в случае современных форм иудаизма, мессианский век. Примечательно, что существует много общего между понятиями жертвы, добрых дел, гостеприимства, мира, справедливости. В чем сходство между иудаизмом, христианством и исламом? Помимо монотеистических систем верований, возникших на Ближнем Востоке, христианство, иудаизм и ислам имеют много общего. Этот краткий и занимательный обзор объясняет различия и подчеркивает сходство между иудаизмом и христианством.Август 2018. «Что я хочу, чтобы мои друзья-христиане знали об иудаизме» охватывает все, от еврейских церемоний, праздников и фестивалей… Иудаизм и христианство имеют общий Ветхий Завет. Христианство обычно верит в Триединого Бога, одна личность которого стала человеком. Однако вместо того, чтобы Иисус осуждал… сходство иудаизма и христианства. Вот 10 сходств между исламом и иудаизмом. Некоторые разные вещи священный текст не одно и то же имя. Писатели придавали большое значение этим сходствам, утверждая, что иудаизм заимствовал элементы своих верований из Египта.Молитва и ритуал — Ислам. Иисус не является частью еврейского богословия. Начнем с определения христианина и иудея. Однако, независимо от типа эссе или конкретных требований вашего преподавателя, каждое эссе должно начинаться с зацепки. И иудаизм, и христианство имеют некоторые сходства и различия в истории Адама и Евы. Именно разум направляет наши мысли на то, чтобы делать добро или зло. Истоки раввинистического иудаизма являются последствиями разрушения Второго Храма, но между восстаниями и изгнаниями он на самом деле не отличался от фарасейского иудаизма до кодификации Мишны около 200 г. н.э.; Википедия (по общему признанию, не авторитетная) помещает … Даосизм против синтоизма: разница в основном учении.Обе религии верят только в одного Бога и Творца, что отличает их от других религий, которые верят во многих божеств и религиозных деятелей как в Бога. Последователи или верующие ислама составляют приблизительно 1500 миллионов человек. Существенная разница между евреями и христианами заключается в том, что христиане принимают Иисуса как мессию и личного спасителя. Иудаизм зародился почти 4000 лет назад в месте под названием Ближний Восток. Ислам — это религия, которой следуют мусульмане, а иудаизму следуют евреи. Буддизм и его восьмиступенчатый путь во многих аспектах напоминают учение о десяти заповедях или «граден дерах» (прямой путь). Вот несколько основных общих черт этих религий: Вера в Бога. Другие многие общие сходства между иудаизмом и исламом, кроме одного, связаны с Богом, Авраамом или святыми местами. Благодаря этому они могут чувствовать себя в безопасности в сообществе и иметь чувство единения, которое… Некоторые из общих черт, существующих между исламом, иудаизмом и христианством, заключаются в том, что, помимо монотеистической веры, системы, возникшие на Ближнем Востоке, христианство, иудаизм, и ислам имеют некоторые общие факторы, которые заключаются в представлениях о жертве, в добрых делах, которые они совершают, гостеприимстве, мире, справедливости, паломничестве, загробной жизни, а также любви к Богу всем своим сердцем и… Сравнение иудаизма, ислама, христианства— Есть ли сходство в их священных книгах? В иудаизме люди видели Божью инициативу в действии на каждом этапе своего существования.Человечество было создано из физического и из духовного (И Г-сподь Б-г создал человека из праха земного и вдунул в его ноздри дыхание жизни. Есть заметное сходство в представлениях о жертве, добрых делах, гостеприимство, мир, справедливость, паломничество, загробная жизнь и любовь к Богу всем сердцем и душой.pdf — Вопросы (Документы 1-3 1 Какова общая идея каждого из этих документов Основная идея Иудаизм утверждает, что, хотя некоторые верования могут быть допустимы для неевреев, они неприемлемы для евреев.Ислам. Три основные мировые религии, а именно. Ислам почитает Иисуса только как пророка и то, что он не был распят, а вознесен на Небеса Аллахом. Жить нравственно — значит следовать этому надлежащему еврейскому кодексу поведения. Для обеих религий… Исходя из иудаизма, христианство и иудаизм, таким образом, имеют много общего. Обе страны следуют демократической системе… Сходство ислама и иудаизма с точки зрения правил диеты И евреи, и мусульмане регулируют то, что они едят, в знак уважения к своей религии.Ваш электронный адрес не будет опубликован. ). Общность иудаизма и буддизма. Ален Даниэлу предполагает, что они сформировали культурный континуум. Я тот, кого один из наших раввинов, занимающихся введением в иудаизм, называет «JIT» — еврей на обучении, поскольку я нахожусь в процессе становления евреем по своему выбору. Он действует по-разному, но «двух» армий в полном смысле этого слова не бывает. «Во всяком случае, есть правильный еврейский способ вести себя. СМЫСЛ ЖИЗНИ ЗНАЧИТ ЧТО. Однако есть история первородного греха.Просто размещая табличку с этими простыми двумя словами, эти церкви заявляют о том, что является их фундаментальной верой: потребностью в спасении и тем, что Иисус обеспечивает его. Обе культуры имеют древнее происхождение, корни которого уходят в железный век. Ветви иудаизма, как они известны сегодня, покрывают большую территорию. Золотое правило — принцип обращения с другими так, как вы хотите, чтобы относились к вам. Традиционный иудаизм, как он определен в Шулхан Арухе, кодификации или письменном руководстве по галахе (еврейскому закону), составленном раввином Йосефом Каро в 16 веке.И кто находится в постоянной битве со злым богом. Они подчеркивали полное подчинение Яхве в форме строгого морального кодекса или закона. Сходство между иудаизмом и христианством. Введение в эссе. Когда вы получаете задание написать эссе на тему «Сходства между иудаизмом и христианством», преподаватели эссе ожидают, что вы будете следовать специфике эссе этого типа. Все наши специалисты по написанию имеют ученую степень и большой опыт в написании научных работ, что позволяет им предоставлять превосходную помощь в написании эссе онлайн.Это и монотеистические, и авраамические религии, которые верят в единого Бога, Бога Авраама. Мы углубимся в это позже, но сейчас я буду обсуждать сходство между двумя религиями. Более трети неевреев говорят, что иудаизм чем-то или очень похож на их веру (35%), а 47% говорят, что он несколько или очень отличается. Три конфессии объединяет общая вера в единство Бога, ангелов, священной истории (история как театр иудаизма-ислама. Сикхизм скорее следует сравнивать с христианством или исламом.Комментарий д-ра. Те же Еврейские Писания, Ветхий Завет, являются авторитетным Словом Божьим. Иудаизм — истинная религия, но… христианство имеет сходство с иудаизмом. @robev: доталмудический иудаизм обычно считается фарисейским, а не раввинистическим. Сходства и различия между религиозными верованиями иудаизма, христианства и ислама Христианство, ислам и иудаизм называются тремя авраамическими религиями, это означает, что помимо того, что они являются монотеистическими религиями, поклоняющимися одному и тому же Богу, основополагающая роль (Гилман 15).Людям, соблюдающим иудаизм, можно есть только продукты, считающиеся «кошерными», а в исламе есть «халяль». > Сходства между исламом и иудаизмом В хорошо проработанном эссе объемом более 250 слов опишите сходства и различия между христианством, зороастризмом и иудаизмом. Ислам учит, что Иисус не приходил… СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ АВРААМИЧЕСКИМИ РЕЛИГИЯМИ. Иудаизм имеет очень фундаменталистский взгляд. Это акт огромной важности, который требует приверженности и ответственности. Иудаизм и христианство очень похожи в том, что они оба верят в единого Бога, который всеведущ, вездесущ, вечен, бесконечен и всемогущ. Иудаизм — поразительно дуалистическая религия, тогда как в индуизме отношения между Богом и отдельными душами варьируются от монизма до ограниченного дуализма. 19, 2022. Суть в том, что воровство на самом деле имеет свои последствия, оно портит и портит доверие человека к обществу. Что еще у них общего? Другие сходства. в чем сходство иудаизма, христианства и ислама.Из всех основных мировых религий христианство и иудаизм обычно считаются… В чем сходство между иудаизмом, христианством и исламом? Помимо монотеистических систем верований, возникших на Ближнем Востоке, христианство, иудаизм и ислам имеют много общего. На этом сравнение заканчивается. Последователи иудаизма верят в единого Бога, который явил себя через древних пророков. admin Отправить письмо 4 недели назад. Я хотел бы поблагодарить вас за ответы на мои вопросы о сравнении трех авраамических традиций. Еврейский закон также запрещает половые контакты вне брака. Из всех уникальных религий мира христианство и иудаизм имеют, пожалуй, наибольшее сходство. Для этого христианин крестится во имя Отца, Сына и Святого Духа. Автор. Египет был древней цивилизацией задолго до появления групп кочевников каменного века Уникальность и сходство иудаизма, христианства и ислама. Но три из этих религий считаются сегодня основными религиями, которые исповедует большинство людей в мире.Конечно, у иудейских лидеров было больше проблем с Иисусом, чем просто исцеление Иисуса в субботу. Этот двойной уровень творения отличает людей от животных (полностью низших). Это сердце иудаизма ОТРИЦАНИЕ ХРИСТА! Чтобы вы не подумали, что лишь немногие евреи верят в такую ​​антихристовую философию, следующая цитата взята из крупнейшей организации ИУДАИЗМА в Израиле ( где я нашел вышеупомянутую кощунственную статью о том, почему они НЕ верят в … «Какова самая фундаментальная разница между реформистским иудаизмом и ортодоксальным иудаизмом?» Как эта разница затем проявляется в том, как эти две соответствующие группы живут своей жизнью в ответ к Богу?» Фундаментальное различие заключается в подходе к Торе и последствиях этого подхода. Различия между еврейскими сектами, более известными как «движения», отражают разную реакцию на меняющиеся времена и культуры. Количество верующих 10 Сходства между исламом и иудаизмом. «учение»), как письменное, так и устное, рассказывает историю этого завета и знакомит евреев с условиями завета. Некоторое сходство, существующее между исламом, иудаизмом и христианством, заключается в том, что, помимо монотеистической веры, системы, возникшие на Ближнем Востоке, христианство, иудаизм и ислам имеют некоторые общие факторы, которые заключаются в понятиях жертвоприношения, в добре. дела, которые они совершают, гостеприимство, мир, справедливость, паломничество, загробная жизнь, а также любовь к Богу всем своим сердцем и… Сходство между исламом, иудаизмом и христианством. Каковы сходства и различия между исламом, христианством и иудаизмом. Вся совершенная хвала Аллаху Господу. миров Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, Его раб и Посланник Ислам есть покорность и капитуляция… Нельзя упускать из виду наличие большего сходства между исламом, христианством и иудаизмом. консервативная/скромная одежда, убеждения в реинкарнации). Что общего между иудаизмом, христианством и исламом. Таблица сравнения христианства, ислама и иудаизма — Религия — Найраленд. Начнем с того, что все они являются монотеистическими религиями. Пять важных ритуалов (известных как столпы ислама): Ответ (1 из 26): БРАТЬЯ НАРОДЫ: ИНДИЯ И ИЗРАИЛЬ Чудесное / Таинственное сходство между Индией и Израилем Создание двух стран: — Название обеих стран начиналось с буквы «Я».За этим предполагалась модель «генеалогического древа», в которой корнем является иудаизм. С тех пор не было ни храма, ни священников, ни жертвоприношений от имени народа Израиля. Иудаизм, христианство и ислам •Иисус божественен •Троица •Таинства •Посвященное служение •Отсутствие священного языка •Церковь – это святое здание •Еженедельный святой день – воскресенье •Литургическая практика преломления хлеба и вина •Постоянное откровение •Иврит – священный Иудаизм и христианство поделиться Ветхим Заветом. Монотеистический; вера в единого Бога. — (Программа для евреев и человечества, раввин Гарри Уотон, стр. Основная вера в то, что Илия вернется. Последователей или верующих иудаизма Приблизительно 14 миллионов. Иудаизм рассматривает физическое тело как партнера души. Отсюда , различия между синтоизмом и иудаизмом более очевидны.Ислам и иудаизм являются монотеистическими религиями, которые верят в фундаментальное добро и зло людей и используют определенную священную книгу и определенные молитвенные дома.Иисус Христос есть исполнение пророчеств Ветхого Завета мессии в христианстве.Сходства между историей сотворения иудаизма, христианства и ислама, кажется, имеют много общего и некоторые… Наконец, следует отметить, что все сходства, перечисленные в иудаизме, взяты из традиционной «ортодоксальной» точки зрения, а не из более современной реформистской или Консервативные движения. Первородный грех относится к склонности ко злу якобы всех людей, которая считается наследственной от первых людей (Адама и Евы) после их грехопадения. Относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы другие относились к тебе (положительные сходства между анимизмом и христианством. Бар-мицва – это вечеринка для молодых мужчин. Самое общее сходство христианства, ислама и иудаизма заключается в том, что все они верят в существование единого Бога. Авраам — очень важная фигура в обеих религиях. И католики, и современные евреи верят, что моральная жизнь человека здесь, на земле, определит степень наказания, которое он испытает в загробной жизни. Все три религии почитают • Иудаизм, христианство и ислам являются основными религиями, исповедуемыми в Европе. Ислам управляется Аллахом и учением Мухаммеда, а иудаизм основан на завете Бога и Авраама.Другие виды пищи должны быть приготовлены определенным образом, чтобы их можно было употреблять в пищу. Из-за сходства христианства и иудаизма, несмотря на все эти ограничения, многие евреи начали переходить в христианство. 3 Мария в иудаизме 55 Иисус (мир ему) в иудаизме 55 Из чего состоит еврейское писание? 58 Ислам и иудаизм являются монотеистическими религиями, которые верят в фундаментальное добро и зло людей и используют определенную священную книгу и определенные молитвенные дома. Подход «Бог» является анафемой для иудаизма из-за присущего ему запаха дуализма.Иудаизм, христианство и ислам имеют сходства и различия. Отличия. Самый простой ответ на первый вопрос: да, влияние зороастрийцев на иудаизм и христианство велико, но проблема в том, что это трудно точно задокументировать, по крайней мере, на ранних стадиях иудаизма. Христианство возникло в римской провинции Иудея, а иудаизм – в Леванте. Ислам, христианство и некоторые течения современного иудаизма учат телесному воскресению мертвых, исполнению божественного плана творения и бессмертию человеческой души.Обе религии также имеют сходное региональное происхождение. Клиники в Дартфорде, Грейвсенде и Орпингтоне. Палестина является источником обеих религий. Это предопределение (которое является основной частью ислама, но не иудаизма) и дуализм (также важная часть ислама, но не иудаизма). Некоторые виды продуктов, например свинина, запрещены как в исламе, так и в иудаизме. Максима может проявляться как положительное или отрицательное предписание, регулирующее поведение: . То есть все они верят, что есть только один бог (монотеистический) и что этот единый бог есть Бог Авраама (авраамический) из Бытие 11:26-17:27.Идея пустоты или небытия важна в некоторых традициях иудаизма, особенно в каббале. Несмотря на эти сходства, три основные религии уходят корнями в авраамическую традицию: иудаизм, ислам и христианство. Есть сходство. В этом 30-минутном мини-документальном фильме «Тайны Церкви», снятом для Римско-католической епархии Бруклина, Нью-Йорк, религиозные учителя и ученые обсуждают историческое происхождение, сходства и различия… различия между исламом и иудаизмом, мозговое сравнение ислама и иудаизма, эссе о том, что сходства и различия между иудаизмом, христианством и исламом pdf отличия иудаизма от других религий иудаизм описывают пять отличий.Местом отправления культа для христианства являются церкви и часовни, а для иудаизма — синагоги и Западная Стена Храма. Иудаизм — чрезвычайно влиятельная религия, и он является корнем христианства. Наиболее важные параллели между атенизмом и иудаизмом заключались в том, что они были единственными монотеизмами, применявшимися на практике в то время 4 , и они были уникальными в античной теологии тем, что запрещали… Чем раньше вы отправите свой запрос, тем скорее эссе будет завершено. Некоторые из основных практик ислама и иудаизма на удивление часто очень похожи.Между иудаизмом и конфуцианством нет большого сходства, потому что они были основаны в двух разных регионах мира. Иудаизм не о спасении. Бог. они отождествляют себя с одним и тем же духовным отцом по имени Авраам, который… Иудаизм и ислам имеют много общего. Цитируется работа. Оставить ответ Отменить ответ. я не хочу знать, чья религия лучше или… Есть заметное сходство в понятиях жертвы, добрых дел, гостеприимства, мира, справедливости, паломничества, загробной жизни и любви к Богу всем сердцем и душой.31 января 2022 г. Диснейленд парижский кампус Мстителей 2022; закрытый Есть, конечно, многочисленные дополнительные сходства между иудаизмом и исламом, которые могли бы еще больше расширить этот список. Сходства иудаизма, христианства и ислама У иудаизма, христианства и ислама есть несколько общих корней и много общих элементов — так называемое авраамическое религиозное наследие. Движение исторически представляло собой среднюю точку в спектре соблюдения между православием и реформой. Я определил акт отмены в Израиле как одно из сходств с Соединенными Штатами.Это до сих пор практикуется в различных сходствах индуизма и даосизма, мема с улыбкой тролля » сходство индуизма и даосизма. Сумма заказа: $ … Основное различие между христианством и иудаизмом заключается в их восприятии личности Иисуса Христа. Писания. Полигамия запрещена в христианстве, тогда как она разрешена в иудаизме и исламе. В-пятых, мессианский иудаизм привлекателен тем, что он похож на христианство. основные моменты штормовой утки. Иудаизм уделяет больше внимания законам и их полному соблюдению, чем христианство, которое больше говорит о любви и принятии.Ученые и исследователи утверждают, что по мере развития и утверждения ислама он постепенно стал ключевой религией, наиболее близкой к иудаизму. Блог. Исторические еврейские движения (фарисеи, саддукеи и ессеи) были реакцией на римское правление Израилем, … Разница между Свидетелями Иеговы и евреями Иудаизм является одной из 4 самых известных религий в мире, в то время как свидетельство Иеговы широко распространено. они верят, что существует… Различия между христианством и иудаизмом: 1. Учение ислама основано на Коране, а этика иудаизма основана на Танахе.Луи, Оикаго, Нью-Йорк или где-то еще~, и вам откровенно скажут, что это не иудаизм. За годы путешествия от моего глубоко укоренившегося католицизма к неожиданной посадке на пороге иудаизма я узнал, что, хотя между еврейской и индуистской историей есть сходство с Богом. Несмотря на некоторые различия, некоторые сходства и различия в двух религиях: иудаизм и ислам имеют одного бога, у них обоих есть священный текст, и они поклоняются своему богу. ОТСУТСТВУЕТ, ЧТО КАК В РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПОБЕДА КОММУНИЗМА БЫЛА ПОБЕДА ИУДАИЗМА, ТАК И ПРИ ПОБЕДЕ ФАШИЗМА ПОБЕДАЕТ ИУДАИЗМ.За последние пару тысяч лет между авраамическими религиями часто возникали конфликты. Иудаизм, христианство и ислам, в отличие от индуизма и буддизма, являются монотеистическими религиями, которые поклоняются Богу Адама, Авраама и Моисея — создателю, хранителю и Господу вселенной. Устная Тора является основным руководством для евреев по соблюдению этих терминов, как сказано в трактате Гиттин 60b: «Святой, благословен Он, не… В чем сходство и различие между иудаизмом и христианством? Евреи верят в индивидуальное и коллективное участие в вечном диалоге с Богом через традиции, ритуалы, молитвы и этические действия. Его цель — служить мировому пониманию, миру и единству, помогая людям сосредоточиться на том, что у них общего, а не на том, что их отличает. Бог пребывает во всем и в каждом. Главное отличие иудаизма от христианства. 143-144). Монотеизм. Наиболее объединяющим фактором в трех религиях является то, что все они являются авраамическими религиями. Они верят в единого Бога, который существует в трех разных людях: отце, сыне и святом духе. Каковы сходства между иудаизмом и авраамическими религиями.Ответ (1 из 26): БРАТЬЯ НАРОДЫ: ИНДИЯ И ИЗРАИЛЬ Чудесное/Таинственное сходство между Индией и Израилем Создание двух стран: — Название обеих стран начиналось с буквы «И». Что общего между исламом и иудаизмом? Поскольку ислам и иудаизм имеют общее происхождение на Ближнем Востоке через Авраама, обе считаются авраамическими религиями. … В то время как приверженцы иудаизма связаны определенными основными убеждениями, внутри веры также существует разнообразие. Отмена еврейского народа во всем мире с принципами иудаизма. Если я узнаю больше сходств, я надеюсь, что смогу прогрессировать быстрее и с меньшим сопротивлением со стороны моего мужа. 1 Мусульмане считают Мухаммеда скорее восстановителем истинной монотеистической веры, чем основателем новой религии. Основное сходство между этими религиями заключается в том, что все они монотеистичны. В иудаизме Бог трансцендентен, а в индуизме Бог одновременно имманентен и трансцендентен. Между кошерным и халяльным есть много общего, и в некоторых случаях кошерное считается халяльным для мусульман.Иудаизм — это религия тотальной жизни, затрагивающая каждый аспект жизни, например, раздельное хранение столовых приборов. Иудаизм средством спасения является вера в Бога и добрые дела, тогда как иудаизм против. Это потому, что они исходят из одних и тех же истоков, причем обе религии имеют сходство. Влияние иудаизма на христианство. Сходства и различия. Иудаизм и христианство являются частью авраамических религий. , и хотя у них много общего, есть гораздо большие различия, разделяющие их верования и обычаи. Однако любой может войти в Гурдвару, независимо от его веры, касты или цвета кожи. Визиты животных доступны в Юго-Восточной Англии. Иудаизм не считает Иисуса Сыном Божьим. Церковный опрос, проведенный в 1970-х годах, пришел к следующему выводу о основных современных евреях. Иисус Христос — это важнейшее различие между христианством и иудаизмом. 10 удивительных сходств между исламом и иудаизмом. То, что я хочу, чтобы мои друзья-христиане знали об иудаизме, охватывает все, от еврейских церемоний, праздников и фестивалей… Золотое правило — это принцип обращения с другими так, как вы хотите, чтобы относились к вам.Мусульмане произошли от Авраама и его сына Измаила. По вашему образованному мнению, можно ли утверждать, что зороастризм является основополагающей идеей христианства? Иудаизм: сходства и различия 848 слов | 4 страницы. Яхве (Бог) призвал Авраама стать отцом избранного народа судьбы. Общепризнанно, что иудаизм – религия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ДУША ЭТО ДУША ИУДАИЗМА. Консервативный иудаизм, известный как масорти (традиционный) иудаизм за пределами Северной Америки, считает еврейский закон обязательным, хотя на практике консервативные евреи соблюдают огромное количество законов. Полвека назад иудаизм можно было охарактеризовать как состоящий из трех основных ветвей, и большинство евреев выбрали одну из них: ортодоксальную (традиционную), реформистскую (либеральную, в Европе также известную как либеральная или прогрессивная) и консервативную (религиозную). ветвь среднего уровня, известная как «Это». общее учение в целом.Еврей, с другой стороны, является потомком еврейского Золотого правила — принципа обращения с другими так, как вы хотите, чтобы обращались с ним. Они даже назвали бы его пророком Бога. Категории Без категорий. Между тем у еврейского Бога много имен: ХаШем, Адонай, Яхве. лучше всего, чтобы помочь вам уложиться в срок, несмотря ни на что. 18769/ижасос. Еврейская и индуистская культуры более похожи, чем думает большинство людей. Иудаизм, христианство и ислам являются монотеистическими религиями, а именно они верят, что есть только один Бог.Для христиан Некоторое сходство, существующее между исламом, иудаизмом и христианством, заключается в том, что, помимо монотеистической веры, системы, возникшие на Ближнем Востоке, христианство, иудаизм и ислам имеют некоторые общие факторы, которые заключаются в представлениях о жертвоприношении, в добрые дела, которые они делают, Гостеприимство, мир, справедливость, паломничество, загробная жизнь, а также любовь к Богу всем сердцем и… Это также относится к иудаизму; однако сходство в отношении искупления на этом заканчивается, потому что иудаизм полностью отвергает Иисуса как пророка Бога и не может принять его положение как Мессии для еврейского народа. Урсула А. Есть заметное сходство в представлениях о жертве, добрых делах, гостеприимстве, мире, справедливости, паломничестве, загробной жизни и любви к Богу всем сердцем и душой. Относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы другие относились к вам (положительна сравнительная таблица, сравнивающая христианство и светский гуманизм и поощряющая учащихся задавать вопросы об их поведении. Хотя три религии, происходящие от авраамических религий, имеют много общего, включая концепцию единый Бог, схожие практики в молитве и духе общины, это сходство: — Ислам и иудаизм оба монотеистичны, на самом деле они верят в одного и того же Бога!- Их духовные книги подробно описывают, как люди должны поступать и относиться друг к другу в повседневной жизни — Моисей был важным лицом для их религии Различия: иудаизм и раннее христианство.Многие евреи очень мало знают о своей собственной еврейской идентичности или о разнице между терминами «евреи». Единственное отдаленное сходство обнаруживается в их историях о сотворении мира, которые содержат общие элементы — небо, звезды, луну и солнце. Кто творец всего. Это большая территория на границе Азии, Африки и Европы. Цель существования иудаизма состоит в том, чтобы придать конкретную форму завету между Богом и еврейским народом. На самом деле иудаизм считается «образом жизни».В Евангелии от Матфея 15:24 Иисус провозгласил: «Я был послан только к заблудшим овцам». Золотое правило — это принцип обращения с другими так, как человек хочет, чтобы обращались с ним. Нет никаких сомнений в том, что эти верования изменились и отклонились от своих первоначальный курс, и, таким образом, больше не соответствовали Золотому правилу — это принцип обращения с другими так, как вы хотите, чтобы обращались с вами.Между религиями ислама и иудаизма существует множество различий, но есть и некоторые явные сходства.Ислам и иудаизм подчеркивают чистоту женщин до брака, тогда как христианство подчеркивает чистоту обоих полов до брака. Иудаизм действительно говорит о «сатане/дьяволе», но он видит в сатане агента Бога, проверяющего искренность человеческого сходства иудаизма и зороастризма. Перейдите улицу к римскому католическому прелату или там к унитарному пастору; спросите у нашего немца. Последователей или верующих христианства около 2200 миллионов человек. I. Среди этих трех религий. Когда дело доходит до численности, христианство является самым многочисленным, за которым следует ислам. Сходства между исламом, иудаизмом и христианством. Каковы сходства и различия между исламом, христианством и иудаизмом. Вся совершенная хвала Аллаху, Господу миров. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха и того, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, Его раб и Посланник Ислам есть покорность и подчинение … Иудаизм: сходства и различия 848 слов | 4 страницы.В этот период еврейская и христианская общины изменились в своем отношении к каждой секте иудаизма в переходный период. Разрушение храма Римом в 70 г. н.э. положило начало эре разделения между сектами иудаизма. У них есть общее… Иудаизм рассматривает физическое тело как партнера души. Поэтому все праздники, имеющие отношение к жизни Иисуса, не являются частью еврейской жизни и/или обычаев (Рождество, Пасха, Великий пост, Адвент, Вербное воскресенье и т. д. Они разделяют общую веру в единство Бога (монотеизм), священная история (история как театр Божьей деятельности и встречи с Богом, и хотя между мессианским иудаизмом, христианством и иудаизмом есть много общего, мессианский еврейский народ принимает свое еврейское наследие, веря, что Йешуа — Мессия, обещанный Искупитель Израиль и все человечество.Зороастризм называет бога Ахура Маздой. Доказательства есть, но все это уважаемое сходство на практике между их собственной религией и религией христианства. резкий контраст между тем, чем стал иудаизм по сравнению с тем, чему учит Ветхий Завет. «Конечно, даже Путь прообразуется в иудаизме. Личность и деяния Иисуса Христа — это единственный главный вопрос, по которому христианство и иудаизм не могут прийти к согласию.в чем сходство иудаизма

Так умирают демократии | Стивен Левицкий и Даниэль Зиблатт

Вопиющая диктатура — в форме фашизма, коммунизма или военного правления — исчезла в большей части мира. Военные перевороты и другие насильственные захваты власти случаются редко. Большинство стран проводят регулярные выборы. Демократии все еще умирают, но по другим причинам.

После окончания холодной войны большинство демократических сбоев были вызваны не генералами и солдатами, а самими избранными правительствами.Подобно Уго Чавесу в Венесуэле, избранные лидеры подорвали демократические институты в Грузии, Венгрии, Никарагуа, Перу, Филиппинах, Польше, России, Шри-Ланке, Турции и Украине.

Демократическое отступление сегодня начинается у избирательных урн. Электоральный путь к краху опасно обманчив. В случае классического государственного переворота, как в пиночетовской Чили, смерть демократии становится немедленной и очевидной для всех. Президентский дворец горит. Президента убивают, заключают в тюрьму или отправляют в ссылку.Конституция приостановлена ​​или отменена.

На избирательной дороге ничего подобного не происходит. На улицах нет танков. Конституции и другие номинально демократические институты остаются в силе. Люди все еще голосуют. Избранные автократы сохраняют видимость демократии, выпотрошивая ее сущность.

Многие попытки правительства подорвать демократию являются «законными» в том смысле, что они одобрены законодательным органом или приняты судами. Их даже можно представить как усилия по улучшению демократии – повышению эффективности судебной системы, борьбе с коррупцией или очистке избирательного процесса.

Газеты по-прежнему публикуются, но их подкупают или запугивают, заставляя применять самоцензуру. Граждане продолжают критиковать правительство, но часто сталкиваются с налоговыми или другими юридическими проблемами. Это сеет общественное замешательство. Люди не сразу понимают, что происходит. Многие продолжают верить, что живут в условиях демократии.

Поскольку нет ни единого момента — ни переворота, ни объявления военного положения, ни приостановки действия конституции — когда режим явно «перешел черту» в диктатуру, ничто не может вызвать тревогу в обществе.Тех, кто осуждает злоупотребления со стороны правительства, можно считать преувеличивающими или кричащими волками. Эрозия демократии для многих практически незаметна.


Насколько уязвима американская демократия для этой формы отступничества? Основы нашей демократии, безусловно, прочнее, чем в Венесуэле, Турции или Венгрии. Но достаточно ли они сильны?

Чтобы ответить на такой вопрос, нужно отступить от ежедневных заголовков и экстренных новостей, чтобы расширить наше представление и извлечь уроки из опыта других демократий по всему миру и на протяжении всей истории.

Когда страх или просчет приводят к тому, что авторитетные партии делают экстремистов мейнстримом, демократия оказывается под угрозой

Сравнительный подход показывает, как избранные автократы в разных частях мира используют удивительно похожие стратегии для подрыва демократических институтов. По мере того как эти закономерности становятся видимыми, шаги к разрушению становятся менее двусмысленными — и с ними легче бороться. Знание того, как граждане других демократий успешно сопротивлялись избранным автократам или почему они трагически потерпели неудачу, крайне важно для тех, кто сегодня пытается защитить американскую демократию.

Мы знаем, что экстремистские демагоги время от времени появляются во всех обществах, даже в здоровых демократиях. У Соединенных Штатов была своя доля таких людей, включая Генри Форда, Хьюи Лонга, Джозефа Маккарти и Джорджа Уоллеса.

Важным тестом для демократий является не появление таких фигур, а то, работают ли политические лидеры, и особенно политические партии, в первую очередь, чтобы помешать им прийти к власти, не пуская их в партийные списки, отказываясь поддерживать их или присоединяться к ним. и, при необходимости, объединяться с соперниками в поддержку демократических кандидатов.

Для изоляции популярных экстремистов требуется политическая смелость. Но когда страх, оппортунизм или просчет заставляют авторитетные партии сделать экстремистов мейнстримом, демократия оказывается в опасности.

Как только потенциальный авторитарист приходит к власти, демократии сталкиваются со вторым критическим испытанием: подорвет ли автократический лидер демократические институты или они будут их ограничивать?

Одних институтов недостаточно, чтобы обуздать избранных автократов. Конституции должны защищаться политическими партиями и организованными гражданами, а также демократическими нормами.Без надежных норм конституционные системы сдержек и противовесов не могут служить оплотом демократии, как мы себе это представляем. Институты становятся политическим оружием, которое те, кто контролирует их, используют против тех, кто их не контролирует.

Вот как избранные автократы подрывают демократию — упаковывают и «вооружают» суды и другие нейтральные агентства, подкупают СМИ и частный сектор (или заставляют их молчать) и переписывают правила политики, чтобы изменить игровое поле против оппонентов. .Трагический парадокс электорального пути к авторитаризму заключается в том, что убийцы демократии используют сами институты демократии — постепенно, незаметно и даже легально — чтобы убить ее.


Америка провалила первое испытание в ноябре 2016 года, когда мы избрали президента с сомнительной приверженностью демократическим нормам.

Неожиданная победа Дональда Трампа стала возможной не только из-за общественного недовольства, но и из-за того, что Республиканской партии не удалось удержать экстремистского демагога в своих рядах от выдвижения кандидатуры.

К тому времени, когда Обама стал президентом, многие республиканцы, в частности, сомневались в легитимности своих соперников-демократов

Насколько серьезна сейчас угроза? Многие обозреватели находят утешение в нашей конституции, которая была разработана именно для того, чтобы сдерживать и сдерживать таких демагогов, как Трамп. Наша мэдисонская система сдержек и противовесов существует уже более двух столетий. Он пережил гражданскую войну, Великую депрессию, холодную войну и Уотергейт. Тогда, конечно, он сможет пережить Трампа.

Мы менее уверены. Исторически сложилось так, что наша система сдержек и противовесов работала довольно хорошо, но не полностью или не полностью из-за конституционной системы, разработанной основателями. Демократии работают лучше всего — и выживают дольше — там, где конституции подкрепляются неписаными демократическими нормами.

Две основные нормы сохранили систему сдержек и противовесов Америки способами, которые мы считаем само собой разумеющимися: взаимная терпимость, или понимание того, что конкурирующие стороны принимают друг друга как законных соперников, и терпимость, или идея о том, что
политики должны проявлять сдержанность в использовать свои институциональные прерогативы.

Эти две нормы лежали в основе американской демократии на протяжении большей части 20 века. Лидеры двух основных партий считали друг друга законными и сопротивлялись искушению использовать свой временный контроль над учреждениями для получения максимальной выгоды для своей партии. Нормы терпимости и сдержанности служили мягкими ограждениями американской демократии, помогая ей избежать партийной борьбы насмерть, которая разрушила демократии в других странах мира, включая Европу в 1930-х годах и Южную Америку в 1960-х и 1970-х годах.

Джозеф Маккарти выступает в программе новостей CBS с Эдвардом Р. Мерроу, апрель 1954 года. Фото: CBS Photo Archive/Getty Images

Однако сегодня барьеры американской демократии ослабевают. Разрушение наших демократических норм началось в 1980-х и 1990-х годах и ускорилось в 2000-х. К тому времени, когда Барак Обама стал президентом, многие республиканцы, в частности, поставили под сомнение легитимность своих соперников-демократов и отказались от терпения в пользу стратегии победы любыми средствами.

Трамп, возможно, ускорил этот процесс, но не стал его причиной. Проблемы, стоящие перед американской демократией, лежат глубже. Ослабление наших демократических норм коренится в крайней партийной поляризации, которая выходит за рамки политических разногласий и превращается в экзистенциальный конфликт из-за расы и культуры.

Усилия Америки по достижению расового равенства по мере того, как наше общество становится все более разнообразным, вызвали коварную реакцию и усилили поляризацию. И если что-то и ясно из изучения сбоев на протяжении всей истории, так это то, что крайняя поляризация может убить демократию.

Следовательно, есть причины для беспокойства. Мало того, что американцы избрали демагога в 2016 году, мы сделали это в то время, когда нормы, которые когда-то защищали нашу демократию, уже начали терять силу.

Но если опыт других стран учит нас тому, что такая поляризация может убить демократию, он также учит нас тому, что распад не является ни неизбежным, ни необратимым.

Многие американцы справедливо напуганы тем, что происходит с нашей страной. Но для защиты нашей демократии требуется нечто большее, чем просто страх или возмущение.Мы должны быть скромными и смелыми. Мы должны учиться у других стран видеть предупреждающие знаки и распознавать ложные тревоги. Мы должны осознавать роковые ошибки, которые разрушили другие демократии. И мы должны увидеть, как граждане поднялись, чтобы противостоять великим демократическим кризисам прошлого, преодолевая свои собственные глубоко укоренившиеся разногласия, чтобы предотвратить крах.

История не повторяется. Но это рифмуется. Обещание истории состоит в том, что мы можем найти рифмы, пока не стало слишком поздно.

 • Это отрывок из книги «Как умирают демократии» Стивена Левицкого и Дэниела Зиблатта, профессоров государственного управления Гарвардского университета, , опубликованной в Великобритании издательством Viking и в США издательством Crown
 • .

Подпишитесь, чтобы каждый будний день получать последние новости из США

Какая страна может претендовать на звание старейшей демократии в мире? | Примечания и вопросы


ВЧЕРА

Какая страна может претендовать на звание старейшей демократии в мире?

Рассел Кэмпбелл, Данидин, Новая Зеландия

 • На острове Мэн находится самый старый непрерывный парламент в мире. Альтинг, исландский парламент, старше, но он не функционировал несколько лет, так что это не самое старое непрерывное правительство.

  Артур Д. Армстронг, Медфорд, Орегон, США

 • Я, конечно, предвзят, но в Соединенных Штатах самая старая непрерывная демократия, восходящая к 1776 году, когда 13 штатов провозгласили независимость и в конечном итоге нанесли британцам могучий крик. С тех пор в течение 231 года каждый лидер избирался, и не было ни королей, ни королев, ни военных хунт, ни завоевателей, ни диктатур.Конец дискуссии.

  Боб, Милфорд Мичиган

 • Боб из Мичигана Я должен прокомментировать некоторые из ваших заявлений: 1) Американские колонисты вряд ли вызвали у британцев «мощный крик», скорее это были совместные усилия, как и в большинстве случаев. Многие страны прямо или косвенно повлияли на исход американской войны за независимость. Большая часть пороха, используемого Континентальной армией, поступала из Франции. Прямая поддержка Франции, начиная с 1788 года, и до окончания войны испанцы и голландцы также сражались с британцами. Не в прямом союзе с американцами, но объединенный флот этих стран превосходил британский флот и заставлял британцев работать на многих фронтах. Екатерина Великая из России создала Лигу вооруженного нейтралитета, которая оказала дополнительное давление на британские ресурсы и позволила припасам добраться до вовлеченных в войну колоний. Между тем Континентальная армия США часто выступала за ведение войны на истощение, а не за участие в открытых решающих конфликтах. В самом деле, с военной точки зрения у Вашингтона была только одна по-настоящему решающая военная победа: под Йорктауном.Остальное имело большой общественный резонанс (например, его переход через Делавэр), но не имело большого военного значения. И все же общая стратегия победила. Йорктаун не положил конец войне, но это и другие продолжающиеся факторы заставили британцев сесть за стол переговоров. 2) Существующее правительство США не было создано в 1776 году, и это даже не было началом войны за независимость, которая началась в 1775 году. 1776 год был всего лишь годом провозглашения независимости; это не означало немедленного формирования правительства. Конституция, составляющая основу современного правительства США, вступила в силу, по ее собственному определению, только в 1788 году, а установленное ею правительство начало свою деятельность 4 марта 1789 года, хотя Род-Айленд не ратифицировал документ до следующего год.Таким образом, мы должны уменьшить ваш расчет до 218 или 219 лет продолжения правления в зависимости от того, какую дату вы выберете. 3) В период с 1861 по 1865 год было два правительства, заявивших о суверенитете над 11 южными штатами, и эти 11 штатов не имели права голоса на федеральных выборах 1864 года, что свело на нет их президентский демократический вклад в эти выборы. После Гражданской войны Конгресс США считал южные штаты завоеванными провинциями и установил семейное право во время послевоенного восстановления.Таким образом, можно сказать, что только географическая часть США участвовала в постоянной демократии без военного правления с 1789 года. в 1869 г. заявляет позицию Верховного суда о неделимости и нерасторжимости Союза, что не имеет большого значения, поскольку вышеупомянутое исключение демократических взносов не может быть отменено.

  Кевин, Лос-Анджелес, США

 • Не говоря уже о том, что в США не демократия, а республика.Незначительный момент, но тот, который постоянно ошибочно.

  Джо,

 • Семейное право на юге США? Означает ли это, что южные холостяки не могли голосовать до 1861 года?

  Джейми, Бат, Англия

 • Неужели никто не упомянул Исландию? Их парламент, Альтинги, был создан в начале 11 века.

  Дэйв, Портсмут, Великобритания

 • Каждый мог бы сэкономить много времени, отвечая Бобу этими двумя словами: «Джеральд Форд».Он не был избран. Он был назначен. Демократия не является сильной стороной моей любимой родной нации. Наша сила заключается в том, чтобы понять, насколько далеко мы можем раздвинуть границы демократии. Оказывается, он довольно эластичный.

  Чад, Остин, Техас, США

 • Забавно, что некоторые утверждают, что в Америке самая старая демократия, тем более, что вплоть до начала 60-х цветные люди и женщины не имели права голоса

  Филипп, Лондон, Великобритания

 • Филипп, ты мог бы проверить свои факты по этому поводу…

  Дэвид, США

 • На самом деле я слышал, что на Фарерских островах самая старая демократия. Но они все еще находятся под датской властью, поэтому я не знаю, как это будет считаться, и я не знаю, когда они сформировали свой парламент.

  Гудни, Рейкьявик Исландия

 • Финляндия предоставила женщинам полные права голоса в 1906 году, и они также были хороши для того, чтобы быть кандидатами на всех выборах в этот день. Это раньше, чем где бы то ни было. Это можно назвать древнейшей демократией современными средствами.Помните, у нас не было рабства, и права были только на бумаге, как у чернокожих американцев до 1960-х годов.

  Пекка, Финляндия

 • Скотт, остров Мэн — независимое государство, которое часто ошибочно считают частью Великобритании. Это не так и никогда не было. У нее есть все основания претендовать на звание старейшей демократии в мире, а самый старый постоянно существующий парламент в мире датируется 979 годом нашей эры.

  Paul Tiere, Лондон, Великобритания

 • Канада была непрерывной демократией с 1867 года.

  Линн Маккарти, Виннипег, Манитоба, Канада

 • Демократия — греческое слово. Сократ пил болиголов за 400 лет до Иисуса, а не жить где-то еще, и суд присяжных приговорил его к смерти. Что, по сути, стало причиной его смерти, так это отказ от собственного демократического руководства.

  Джон Галт, Великобритания

 • В декабрьском выпуске журнала National Geographic Magazine за 2009 г. на стр. 141 есть цитата: «…Святое Сообщество — самый продолжительный в мире постоянно действующий парламент -. ..» Это относится к самоуправляемому полуострову Афон на севере Греции. Он был занят общиной христианских монахов, которые в конце концов построили свой первый большой монастырь в 963 году.

  Джон Кей, Такома, Вашингтон, США

 • Вы все время забываете об одном: мало того, что вы имеете право голосовать, вы должны также иметь право быть КАНДИДАТОМ! Это две разные вещи. Женщинам было разрешено голосовать в Новой Зеландии в 1893 году, но они не имели права голоса до 1919 года.Кроме того, в исландском парламенте не было настоящего всеобщего избирательного права до 20 века. Финляндия была первым государством, предоставившим женщинам право быть кандидатом в депутаты в 1906 году, а в 1907 году в Финляндии впервые в мире были женщины-члены парламента. Таким образом, Финляндия была первой страной с истинно всеобщей демократией. Также все меньшинства и безземельные люди имели такие же права. В то время Финляндия была автономной частью Российской империи, а полную независимость получила позже, в 1917 году. По сути, Финляндия была монархией со своим парламентом, но главой государства был русский царь. Я думаю, что вы не можете назвать страну демократической, если она исключает женщин, меньшинства или бедных людей из выборов/правовых требований. Так происходило во всем мире вплоть до 20 века. Финляндия первой получила всеобщие права.

  Йонас, Хельсинки, Финляндия

 • Мой немедленный ответ должен был бы быть Греция, так как Сократ на самом деле придумал это слово, но у них, конечно, не самое продолжительное время, если мы не хотим игнорировать всю эту хунту, которая продолжалась в начале 70-х.Малана должна быть уничтожена, поскольку это племенная деревня, принадлежащая Индии. Кроме того, в Малане неприкасаемым является любой, кто не из Маланы. Это, вероятно, указывает на то, что они не могут голосовать. Итак, каково определение демократии? Я бы сказал так: «Всякое правительство, при котором полномочия, осуществляемые в качестве представителя народа, осуществляются должностными лицами, избранными гражданами». Это устранило бы судебную власть в большинстве систем, поскольку их полномочия носят интерпретативный, а не представительский характер.Если взять в качестве примера США, то должностные лица исполнительной и законодательной власти избираются гражданами. Если следовать такому ходу мыслей, то, по-видимому, следует, что представительные формы правления, которые исключают граждан из голосования (например, избирательное право женщин), не подходят для самой долгоживущей демократии. Следовательно, мне пришлось бы выдвинуть кандидатуру Новой Зеландии, которая дала всеобщее избирательное право в 1893 году, опередив Финляндию примерно на 15 лет и США примерно на 30 лет.

  Скотт, Остин, Техас, США

 • Люди, кажется, думают, что только потому, что у вас есть королевская семья, у вас не может быть парламента.После Гражданской войны в Великобритании у королевской семьи никогда не было той власти, к которой она привыкла, и даже если у власти есть/был монарх, это не означает, что у вас не может быть демократического парламента. В очередной раз американцы перепутали факты. Большая часть того, что у них есть, основана на частях того, что было в других странах. Это не значит, что конечный продукт не был другим (и очень хорошим).

  Гэри Браун, Лланелли, Уэльс, Великобритания

 • Я просто хочу прояснить кое-что о монархии.Есть разница между абсолютной монархией и конституционной монархией. Абсолютная монархия правит абсолютно и недемократично, не прибегая к помощи парламента. С другой стороны, конституционная монархия — это просто церемониальное, подставное лицо. Исполнительная власть находится в руках премьер-министра и кабинета министров. Все монархии в Западной Европе и Японии относятся к этому типу и совершенно демотичны. Так вот, не все перестройки являются демократиями. В мире есть много республик, которые не являются демократическими и где личность не имеет верховной власти.Республики сами по себе не обязательно демократичны. Точно так же, как не все монархии недемократичны. Большинство демократичны в современном мире. Последнее, что я хочу сказать, это то, что большинство демократий до конца 19-го века были только частичными или ограниченными демократиями, как, например, Великобритания и США. Обе эти страны в той или иной степени были рабовладельческими обществами. Рабство было отменено в Великобритании в 1807 году и в британских колониях в целом в 1834 году. Америка окончательно не отменила рабство до 1865 года, а чернокожие и коренные американцы получили право голоса до 1870 года.И США, и Великобритания соревнуются за статус первой демократии, но я имею в виду, что это забавная разновидность демократии, которая также является рабовладельческим обществом.

  Энтони Манн, Лондон

 • В Великобритании мы больше не считаем себя подданными Короны, а считаем себя гражданами. В британском паспорте четко указано, что мы граждане Великобритании, а не подданные Короны. Это имело место на протяжении многих десятилетий и в любом случае было только номинальным, если только вы не вернетесь к раннему Новому времени. Мы граждане с правами, закрепленными в законе, который восходит к средневековью, т.е. акт о хабеас корпус. Говорить, что граждане Великобритании являются собственностью Короны, нелепо и наивно. Неправда, что людям приходилось платить за голосование, по крайней мере, не в Новое время. Однако существовали имущественные цензы, которые исключали значительную часть общества из избирательного права. Эти имущественные цензы были отменены в середине девятнадцатого века. В то же время в США были отменены имущественные цензы, но коренные американцы не получали права голоса до 1924 года.В ответ на своеобразный взгляд Мартина на британскую собственность на землю и права собственности, фактически большая часть земли находится в собственности отдельных лиц или корпораций, поскольку в действительности земля Короны США находится во владении и управлении правительства. Это Земля Короны только по названию. Сама монарх владеет частной землей.

  Энтони Манн, Лондон, Великобритания

 • В свое время я слышал какую-то чушь, но это смешно. На острове Мэн находится САМЫЙ СТАРЫЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ ПАРЛАМЕНТ в мире, Тинвальд.Это парламент, который каждый раз обновлялся Господом Человечества; Господь Человечества может измениться, но парламент останется прежним. Для любого американца это похоже на выбор нового президента. Что касается Исландии, то она не функционировала в течение нескольких лет, что привело к перезапуску после периода простоя в 1800-х годах. Король или королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии оказывается нынешним лордом человечества. Остров является независимым государством со своей валютой и языком.В Австралии все еще есть монарх; делает ли это его частью Британской империи, ответьте на некоторые глупые комментарии. Что действительно забавно, так это то, что был задан вопрос: «Какая страна может претендовать на звание старейшей демократии в мире?» Никаких упоминаний о непрерывном или прерывании, просто самое старое. Мы можем взять из этого множество идей, например, время ее возникновения (греки), общее количество лет функционирования демократии (не знаю) или тип, полная демократия (Швейцария) или ограниченная демократия (Россия), поэтому я сказал бы, что вопрос до сих пор без ответа. Один момент для жителей острова Мэн, парламент не означает демократию. Для всех остальных демократия — это система, при которой каждый имеет равный доступ к власти и к принятию решений о своем будущем и о месте, где он живет. Мои деньги — в Швейцарии, где это было возможно для всех уже довольно давно.

  Свен Дебнам, Моркамб, Ланкашир, Великобритания

 • Извини, Джо…. хотя США были созданы как республика, где независимость штатов имела приоритет над любыми федеральными законами, республика была превращена в демократию сверху вниз, где даже наши неотъемлемые права больше не действуют. приоритет.Проблема стала еще более сложной и совершенно ироничной, когда «республиканцы», такие как Рональд Рейган, начали навязывать штатам такие законы, как 21-летний возраст употребления алкоголя, удерживая федеральные средства на межгосударственные автомагистрали около 25 лет назад. Теперь они делают это каждый раз, когда им не нравится закон штата и они не могут добиться, чтобы Верховный суд назвал его «неконституционным». США больше не республика… ни в коем случае!

  J.R., Милуоки, США

 • Я только что слышал выступление президента Обамы перед индийским парламентом.Он сказал: «Приветствую крупнейшую в мире демократию от старейшей в мире демократии». Думаю, это решает. Если, конечно, вы не думаете, что мистер Обама полон экскрементов.

  Коллин, Везде, США

 • Никогда не было и, вероятно, никогда не будет настоящей «демократии» в самом строгом смысле этого слова. При этом слово «демократия» обычно используется только для обозначения конституционной республики (в отличие от монархии или какой-либо другой формы правления).Таким образом, вопрос на самом деле заключается в том, какая самая старая нация всегда имела конституцию и демократически избранных должностных лиц.

  Стивен, Чапел-Хилл, США

 • Вайшали или Весали (Пали) или республика Вайшали, столица Личчави в восточной индийской провинции Бихар, имеет редкую честь быть резиденцией первого демократического правительства мира еще в 6 веке до н. э. прилегающий к нему город Патлипутра, современная Патна, был крупнейшим городом в мире с населением 150 000–300 000 человек.визит: http://en.wikipedia.org/wiki/Vaishali_%28ancient_city%29

  гаурав, бодхгая индия

 • Я должен согласиться с парнем из Южной Африки. Когда они сломают двухпартийную диктатуру, правящую Соединенными Штатами, и действительно предоставят людям больше возможностей, тогда мы, наконец, сможем стать демократией. Сейчас вся наша избирательная система — бутафория. Самое приятное то, что голоса людей в США действительно не имеют значения. Важно то, как голосует коллегия выборщиков.Если бы они захотели, они могли бы избрать проигравшего президентом, даже если бы они обещали голосовать за определенного кандидата. Другими словами, в ноябре народ может избрать одного кандидата, коллегия выборщиков может выбрать другого. И выбор коллегии выборщиков будет следующим президентом. Если бы они сделали это в 2000 году и отменили победу Буша, мы могли бы избежать дорогостоящей войны в Ираке.

  Джош, Алма, Мичиган, США

 • О, Дэйв, вы говорите, что это «забавно», как «разозлились» британцы, когда им говорят, что США вообще преуспели в их революции, а затем вы продолжаете пыхтеть и прихорашиваться о том, какое это большое достижение на самом деле был, и неужели все не могут признать, как хорошо вы все справились с такой большой подлой сверхдержавой.Я могу только представить, насколько вы, должно быть, благоговеете перед Афганистаном, поскольку они в значительной степени отбивались от ДВУХ сверхдержав (СССР и США) и справились с обеими за последние полвека, а не более двух с половиной столетий назад. И в самом деле, что им удалось это сделать без того, чтобы многие из решающих сражений руководил иностранный генерал с половиной иностранных войск, а их враг был отрезан от снабжения иностранной морской блокадой и отвлечен другими войнами в других частях света. Вот это НАСТОЯЩЕЕ достижение.Но США тоже неплохо справились, так что молодцы. Я отправлю тебе по почте прекрасную ленточку. О, и спасибо за спасение всех во Второй мировой войне. Я не знаю, почему американцы всегда хотят благодарить за это, но было очень мило с вашей стороны сидеть и смотреть, как фашизм распространяется по миру в течение трех лет, прежде чем вмешаться. Я полностью уверен, что без вашего участия Гитлер победил бы, и тогда бы остановились и никоим образом не пытались атаковать США с позиции силы.Он был очень хорошим мальчиком в таких вещах. Так что ура за приятеля там.

  Алекс, Канада

 • А как насчет 5000-летнего правительства Древнего Египта???

  Максемилион, Великобритания

 • Я думаю, Дэйв Пикколо из Коннектикута параноик. Мы, британцы, не тратим много времени на размышления об американской революции, и немногие из нас до сих пор недовольны поражением в войне, которая произошла более двухсот лет назад.Для большинства британцев Американская революция даже не попала бы в поле их зрения, но очевидно, что Дейв в своем живом воображении представляет себе британскую нацию, все еще бурлящую от потери своих американских колоний. Несомненно, для американцев революция по-прежнему важна, но для нас, британцев, это второстепенный вопрос в основной истории европейской истории. Я выпускник исторического факультета, и на нашем курсе мы даже не касались американской истории.

  Тони Манн, Лондон, Великобритания

 • Гриффин, как английский экс-патриот, живущий последние двенадцать лет в США, я могу заверить вас, что реальность намного уродливее, чем глянцевое изображение.Возможно, демократия, но очень, очень плохая. Вся избирательная и административная система контролируется либо косвенно, либо, все чаще, напрямую крупными корпорациями.

  Колин Льюис, Мэн, США

 • Чтобы получить приемлемый ответ, вы должны сначала найти общее определение демократии. Но продолжайте писать, это довольно интересно.

  Питер, Гамбург, Германия

 • США являются старейшими. Что ж, я не воспринимаю Великобританию как демократическую страну, потому что королева по-прежнему имеет законное право подписывать премьер-министра и руководить армией!! серьезно, 9 из 10 человек в мире понятия не имеют, где, черт возьми, находится Остров Человека!!??

  Шахаб, Иран Иран

 • В США нет демократии! Это аристократическая олигархия.

  Брайс, Нарберт, Пенсильвания, США

 • США вовсе *не* демократия, это «республика», и любой, кто покупается на оруэлловскую чепуху, независимо от того, является ли он гражданином США или нет, быстро оказывается в неведении об истинной структуре правительства США. . Я потрясен, увидев, как много людей наносят удары по США без видимой причины. Чем больше я вижу эти неприятные, ошибочные и совершенно невежественные антиамериканские комментарии, тем больше я думаю, что «вы, люди», просто проецируете на нас смутную неприязнь.Очень юношеский.

  Росс, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США

 • @Bob…..Америка была основана как Конституционная РЕСПУБЛИКА, а не «демократия»! Вы вообще НИКАКИХ исследований не проводили!!!

  Бак, Америка

 • Тинвальд на острове Мэн существует с 979 года и продолжает укрепляться.

  Джордж, Лондон, Великобритания

 • Патриархат Аквилеи во Фриули (Италия) имел парламент с 1231 г. и просуществовал с момента прибытия Наполеона (1805 г.).Участниками заседания были дворяне, духовенство и даже представители муниципалитетов. Кроме того, существовал организм под названием «Contadinanza» (буквально Farmance), который представлял фермеров Фриули

  Фабио, Удине Фриулиан

  .
 • Я видел много писем от американцев, которые прихорашивались и были… ну, громкоговорящими американцами об их «кричащей» Британии. Все, что я могу сказать, это то, что британцы относились к людям в своих колониях и в своей стране на равных.Британцы, безусловно, были гораздо более культурными, продвинутыми в обращении с людьми из других культур и рас, чем американцы. Негры в США вели кошмарную жизнь вплоть до середины 20-го века. Что касается краснокожих, чья земля была безнаказанно разграблена, то чем меньше говорят, тем лучше для американской «демократии».

  Иса Мани, Ченнаи, Индия

 • Извините, что обидел Уильяма из Ниагарского водопада, штат Нью-Йорк, но мои посты были ответом на высокомерный пост Боба из Мичигана. Прошло несколько месяцев с тех пор, как я разместил эти сообщения, и я не так зол, как раньше. Кое-что из того, что я написал, не было моим мнением. Еще раз, извиняюсь, старина (Не то, чтобы «старичок» — это фраза, которую я обычно использую.)

  Тони Манн, Лондон, Великобритания

 • Кажется, нет правильного определения демократии. Судя по тому, что я прочитал выше. Независимо от того. США — это республика, чистая и простая. Я надеюсь, что так и останется. Людям у власти хотелось бы думать, что это была демократия.Почему? Я не знаю. У нас нет большинства голосов на выборах, а читайте раздел 14, статью 14 конституции. И… я не слышал, чтобы кто-нибудь присягал на верность флагу и демократии, которую он олицетворяет. И я никогда не пел боевой гимн демократии. Я сражался за свою республику во время Второй мировой войны, и я надеюсь, что так оно и останется. Хорошего дня.

  Рональд Грин, Эльмира, Нью-Йорк, США

 • Швейцария

  Чарльз Гилл, доктор наук, Гамбье, Огайо, США

 • Я согласен с Джилл, первой демократией, основанной на всеобщем избирательном праве для взрослых, была Новая Зеландия в 1893 году. Однако Новая Зеландия не стала независимым суверенным государством самое раннее до 1901 года, когда она получила статус доминиона. Я не согласен по вопросу о конституционной монархии, поскольку такая монархия носит церемониальный характер и не вмешивается в работу исполнительной власти или правительства. Поэтому во всех практических смыслах конституционная монархия столь же демократична, как и всякая республика. В мире есть множество республик, которые даже отдаленно не демократичны. Первую «демократию», основанную на всеобщем избирательном праве мужчин, определить гораздо труднее.За исключением коренных народов, США добились всеобщего избирательного права для мужчин в 1870 году. Однако в значительной степени это было только на бумаге. Чернокожих открыто не поощряли голосовать во многих южных штатах до 1960-х годов. Это сложный вопрос, например, Советский Союз добился всеобщего избирательного права для взрослых в 1918 году, но никто не хотел бы называть СССР настоящей демократией. Так что, возможно, демократия — это больше, чем просто БАС. Возможно, это UAS плюс свобода слова.

  Энтони, Лондон, Великобритания

 • Я все еще в замешательстве.

  Эдвард, Афины Сингапур

 • Я думаю, если вы хотите ответить, что вам нужно определенное определение демократии. Вам также необходимо указать, имеете ли вы в виду всю страну в целом или какую-то одну провинцию, штат, регион, город, королевство, город и т. д. страны. Если вы имеете в виду какую-то одну часть, кроме Греции в городе Афины. Если вы имеете в виду всю страну, то, как я сказал, «вам нужно определенное определение демократии». Так что, по сути, почти все мы можем УТВЕРЖДАТЬ, что мы самая старая демократия в мире, и мы можем сколько угодно спорить об этом, но я не думаю, что мы придем к точному и определенному решению, с которым все согласны.Надеюсь это поможет!

  Лия, Миддлтон, Массачусетс, США

 • АМЕРИКАНЦЫ Слышали ли вы о «Конфедерации ирокезов»? Посмотрите, Бенджамин Франклин не только посетил ирокезов (коренное американское племя), но и сформировал американскую конституцию на основе того, как туземцы управляли собой.

  Сэм, Онтарио, Канада

 • Я нахожу эту дискуссию увлекательной, учитывая то, как она замедляется после интеллектуального ввода Джилл. До ее слов я с недоверием читал бесконечные предупреждения о претензиях на «самую старую демократию в мире», отмечая при этом отсутствие женского вклада.Возможно, мы прошли долгий путь, но нам еще так далеко идти.

  Хизер Манн, Франция

 • Точного ответа нет. Итак, я вижу в этих ответах, что если женщины и меньшинства не могут голосовать, это не считается демократией? Это личное мнение. Законы меняются каждый раз, когда появляются лазейки. Это демократия с добавленным в систему охотником за республикой. Текущие операционные системы у власти — это Китай, США и Великобритания, что касается управления экономикой.Прошедшие дольше всего державы Ликли были более чем в Индии, Египте и сумме молодых династий. Есть еще много вопросов, которые мы не знаем. Как будто мы пришли? Обезьяны? Прочти Библию и сделай верный выбор как можно дольше здесь, на земле.

  Крис, Окли, США

 • Самый простой способ положить конец аргументам США? Джордж Буш, 2000 г.

  Оливер, Лондон, Великобритания

 • Прежде всего, я хотел бы уточнить у человека, который сказал много плохого о мусульманах как о варварах.Ну что вам сказать, что вы можете винить Вашингтон во всех рабских бедах, которые были в Америке и называть его нарушителем прав человека худшего рода, создав страну, поддерживающую рабство. Можете ли вы обвинить короля Иоанна во всех тех варварских действиях, которые породили Великую хартию вольностей, или наградить его за это? Можно ли винить христианское духовенство в начале крестовых походов? Точно так же вы не можете винить Мухаммеда в зверствах, смягченных после его смерти. Его совершенная система принесла мир и процветание в пустыни Аравии, где до него жили дикари.Что касается его персонажа, то возьмите книгу «Черт» и сначала прочитайте историю, а затем вы можете говорить все, что хотите. Я полностью согласен с тем, что во имя ислама и мусульман было совершено множество злодеяний как в далеком прошлом, так и в недавнем прошлом, чего истинные мусульмане очень стыдятся, но нельзя винить в этом истинных мусульман начала 500-х годов. Что касается дебатов о демократии, я бы сказал, что это день, когда хазрат Абу Бакр стоял в центре Медины после того, как его выбрали сподвижники святого пророка (своего рода коллегия выборщиков), а затем спросил людей, пришедших из по всей Аравии после смерти святого пророка, согласятся ли они, чтобы он вел их, и просили их, чтобы всякий раз, когда они почувствуют, что он ввел их в заблуждение в тот день, они перестали следовать за ним.Это история конца 520-х годов и, вероятно, первый камень демократического строя, который впоследствии был утрачен. И, пожалуйста, прочитайте, прежде чем резко комментировать кого-либо, это ответит на все ваши вопросы.

  Имран, Пешавар Пакистан

 • Очевидно, стандарты демократии, то, что они должны означать, должны быть совершенно другими, когда речь идет о действительно старых странах, таких как Сан-Марино, остров Мэн и тому подобное. Когда речь идет о самых старых, все еще существующих демократиях, гонка идет между этими странами.Во-вторых, современный вариант. Определение того, когда все взрослые в стране могут избрать правительство, свободное решать без какого-либо другого вмешательства, в каком случае Финляндия, вероятно, выиграет, и, например, Великобритания замедляет попытки стать таковой; не потому, что это королевство, а из-за палаты лордов. Более интересно качество демократии, насколько она функционирует? Покупка голосов, свободная пресса, прямое или косвенное представительство, первый пост или коалиция не являются абсолютными.Скандинавские страны, Австралия и Новая Зеландия обычно набирают самые высокие баллы. В США любят считать уникальным, лучшим, первым во всем. Расслабляться. Знаете ли вы, как называется первая страна, которая признала вашу страну независимой? Соединенные провинции Нидерландов. И да, эта конфедерация была довольно демократичной, без рабства и, очевидно, важным источником вдохновения/примером для авторов американских деклараций того времени. Нидерланды стали (парламентским) королевством, и качество демократии в настоящее время является одним из лучших в мире, как и в США.

  Мирко, Нью-Йорк США

 • Что касается Палаты лордов, то ее представители там не по праву рождения, а по заслугам. Они не настоящие лорды или аристократы. Они выбраны. Палата лордов не имеет права вводить законы, а только вносить изменения в существующие законопроекты. Они не имеют права изменять финансовые счета. Они действуют как защита. Я не вижу причин, по которым это должно повлиять на наш статус демократии. Ни один здравомыслящий человек не стал бы отрицать, что Британия — это современная демократия.Так же, как ни один здравомыслящий человек не стал бы отрицать, что США — это современная демократия.

  Тони, ЛОНДОН, Великобритания

 • Демократия = правление народа. Я не думаю, что правление олигархии, выбранной меньшинством людей из списка (обычно очень богатых) потенциальных олигархов, считается демократией. Я рассматриваю «демократию» как своего рода «брендирование», которое применяется к различным формам правления, чтобы сделать их более привлекательными. (Это похоже на слово «натуральный» на упаковке пищевых продуктов.) Я не знаю ни одной страны, которой правит ее народ. Если кто-то здесь знает о нем, пожалуйста, сообщите нам подробности.

  Пол, Оксфорд, Великобритания

 • Казалось бы, все могут согласиться с тем, что не существует «истинной или абсолютной демократии». Таким образом, вопрос, естественно, должен быть изменен следующим образом: в какой стране существует старейшая «форма» демократии?

  Джезза, Сидней, Австралия

 • ISO (Международная организация по стандартизации) теперь классифицирует остров Мэн как страну! Так что, возможно, вы не можете так легко отвергнуть остров Мэн, сказав, что это «не страна».Кроме того, остров Мэн не является и никогда не был частью Соединенного Королевства Великобритании и (Северной) Ирландии.

  Ян, Сидней Австралия

 • Почему люди все время забывают о Финляндии? Настоящее всеобщее избирательное право, при котором женщины также имели право избираться, а не только голосовать, было введено уже в 1906 году, и год спустя первые в мире женщины-парламентарии заняли свои места. Очевидно, что Финляндии потребуется еще десять лет, прежде чем она станет по-настоящему независимой, но, тем не менее, ВСЕ граждане этой скандинавской республики уже более века пользуются всеобщим избирательным правом.ЭТО должно определять истинное значение ДЕМОКРАТИИ, а не только то, существовал ли какой-то парламент веками или нет.

  Эрик, Стокгольм Швеция

 • Первым государством, введшим всеобщее избирательное право, была Новая Зеландия в 1893 году, а не Финляндия.

  Тони, Лодон, Великобритания

 • 1а. Власть народа, особенно: власть большинства 1б. Правительство, в котором высшая власть принадлежит народу и осуществляется им прямо или косвенно через систему представительства, обычно включающую периодическое освобождение.Нигде не упоминается всеобщее избирательное право, просто власть большинства — правит народ, а не диктатор. США – старейшая демократия в мире.

  Кайл, Баффало, Нью-Йорк, США

 • США нельзя считать истинной демократией, когда некоторые штаты США не позволяют гражданам США баллотироваться на государственные должности, если они не верят в сказки — извините, я имею в виду Бога. Все в демократическом обществе, будь то неверующие или верящие в религиозные сказки, должны стоять на любом государственном посту, как это делаем мы в Британии.Нынешний лидер Лейбористской партии современен, поскольку он атеист.

  Грэм, Ладлоу, Великобритания

 • Президент Обама, представляющий США, снова сделал это! В своей речи, посвященной проблемам в Сирии (в отношении химического оружия и призыва к интервенции, 11 сентября 2013 г.) Обама заявил: «Америка — старейшая демократия в мире» (я забыл точные слова, используемые сейчас, но слова на этот счет) . Неправильный! По всем причинам, уже упомянутым в этой ветке, существует множество других наций с более длительными историческими претензиями, так или иначе, на этот титул.Как может Обама (и его советники/команда по написанию речей) думать, что это заявление было правильным? Он обращался к мировой аудитории с неверными историческими и географическими фактами. Эта одна фраза, вероятно, мгновенно оттолкнула 95% его слушателей или, по крайней мере, отвлекла их внимание от его дела. Если вы не можете правильно воспроизвести даже геоисторически-политические факты, когда вы говорите о текущих геополитических проблемах, люди отвернутся. Кроме того, эта фраза в любом случае не имеет отношения к «гуманитарному делу».Как только Обама сказал эти слова, я начал исследовать «исторические факты» и в результате наткнулся на эту ветку. На самом деле я не слушал остальную часть его речи, так как изучал это. Возможно, это показывает, что история важнее, чем некоторые думают. Неверным был не только факт, заявленный Обамой, но и то, как он может быть настолько глуп, чтобы проповедовать это заявление мировой аудитории. Пожалуйста, г-н Обама/Белый дом, отбросьте это неверное историческое утверждение в попытке похлопать себя по спине.Глаза мира были на вас. Такое отношение только отталкивает мировую аудиторию. Учитывая интеллект Обамы и смешанный культурный фон, я еще больше удивлен, услышав это от него. Я удивлен фактически, политически и дипломатически, что вы даже сказали это. Неправильно, неправильно, неправильно. Эта ветка Guardian доминировала над текущими событиями в мире (для меня)!

  Майк, Лимингтон, Великобритания

 • Мне жаль Великобританию. Большинство людей в Великобритании предвзяты и утверждают, что Великобритания сделала все.Я позволю себе не согласиться, потому что мы не должны забывать Германскую империю и Римскую империю, которая была намного больше, чем Британская империя с точки зрения влияния, лол. Как вы думаете, откуда взялся английский язык, лол. Английский пришел от германских захватчиков, лол. Что касается войны за независимость в США. Ну, Великобритания не победила США своим одиночеством, лол. У Великобритании была огромная нехватка войск, поэтому Великобритания была вынуждена ввести гесианцев, также известных как немцы, чтобы помочь им сражаться. Половину боевой силы Великобритании в США составляли гесианцы, они же немцы.Однако Великобритания исказит этот добросовестный факт и присвоит себе все заслуги, лол. Можно ли винить американцев, когда они просили помощи у Франции. Вы, британцы, пришли с иностранной боевой силой, и даже коренные американцы были на вашей стороне. Ха-ха, Великобритания умеет рассказывать выдумки. Что касается старейшей демократии в мире, любой идиот знает, что это Республика Сан-Марино, хахаха. Это не остров Мэн, лол. Кроме того, Франция старше Англии и имеет гораздо большее прошлое, чем римские племена.Рим — величайшая из когда-либо существовавших империй, а не Великобритания.

  JAFO, Сиэтл, Вашингтон, США

 • Республика Сан-Марино является старейшей. Да, это страна внутри Италии. Трудно не заметить, но это старейшая демократия в мире.

  Машина, Мюнхен Германия

 • Вы глупые люди. США – старейшая демократия в современном мире. Великобритания по-прежнему является конституционной монархией. Это означает, что король или королева по-прежнему являются главой государства.Великобритания не является собственным правительством для народа из-за монархии. В США люди — US.Gov. В Великобритании королева или король представляет народ Великобритании. Президент США – это нормальный человек, который вышел из народа, избранный народом, и то же самое относится и к Конгрессу, и к Сенату. В Великобритании король или королева должны родиться из запаса, который назревал сотни лет. Итак, как Великобритания может быть демократией? Когда глава государства должен родиться во власти. Люди не могут выбирать, кто будет их главой государства в Великобритании.Им приходится довольствоваться одним и тем же пивом из века в век. В то время как в США народ порождает своих лидеров, и вы всегда получаете новое поколение лидеров, а не тот же самый старый суп из горшка. То же самое верно для Греции и Италии. У них также были короли или лидеры, рожденные во власть. Мне не нужно образованное британское опровержение, потому что королева или король Великобритании по-прежнему имеют полномочия: объявлять войну, распускать парламент, назначать премьер-министра, увольнять премьер-министра и делать то же самое в своей сфере Содружества.Следовательно, она распускала канадский парламент 3 раза за последние 8 лет, лол. Есть разница между страной, управляемой королевой и королем, и страной, которая позволяет людям голосовать за своего лидера. Возьмите книгу, люди.

  Адам, Нью-Йорк, США

 • Президент сказал, что США — «самая старая демократия в мире». Президент Джордж Буш сказал это перед ним. Это сказал режиссер Майкл Мур. Это сказала Хиллари Клинтон. Что правда? Другие страны создали рабочие демократии задолго до США.S., воспринятое снисходительно, это утверждение, вероятно, должно означать, что США дольше всех просуществовали как демократия вплоть до настоящего времени. Используя это понимание, США можно было бы квалифицировать как старейшую демократию, если достаточно сузить термин. Конфедерация индейских племен и Исландии претендуют на разумные вызовы, хотя претензии ирокезов и исландцев вызывают сомнения на основании преемственности. Великобритания и крошечный Сан-Марино также претендуют на звание старейшей демократии.Неоднородная история и слабое нынешнее состояние шести наций наряду с относительно недавней конституцией Исландии могут ослабить их претензии. Некоторые могут дисквалифицировать Великобританию из-за ее монархии и обширной парламентской реформы. Некоторые могут дисквалифицировать Сан-Марино из-за его небольшого размера. При тщательном анализе можно утверждать, что США — старейшая современная демократия. Мы не видим особого смысла настаивать на этом. И мы не видим большого смысла оспаривать это.США представляют собой наиболее очевидную устойчивую модель самоуправления в мире. Давайте просто остановимся на этом.

  Деннис, Кент, Великобритания